Polamkin maine ammattikorkeakoulujen kärkeä

Julkaisuajankohta 19.6.2024 12.20
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulu on maineeltaan paras T-Median tutkimista ammattikorkeakouluista.

T-Media selvitti 13 suomalaisen ammattikorkeakoulun mainetta suuren yleisön keskuudessa maaliskuussa 2024. Poliisiammattikorkeakoulun maine on joukon paras.

Luottamus&Maine -tutkimuksessa vastaajat arvioivat väitteitä muun muassa organisaation vastuullisuudesta ja työnantajakuvasta asteikolla 1–5. Arviot kahdeksalla eri osa-alueella muodostavat organisaation maineen kokonaisarvosanan. Hyvä arvosana on välillä 3,50–3,99.

Polamkin mainearvosana oli 3,73. Vahvin mainetekijä ovat Polamkin tuotteet ja palvelut, joiden kokonaisarvosaksi muodostui 3,96, sekä vastuullisuus kokonaisarvosanalla 3,94.

– Arvosanamme ovat kauttaaltaan ilahduttavat. Tärkeintä on tietenkin, että tuotteemme eli poliisikoulutus on kansalaisten mielestä kunnossa ja meidän nähdään palvelevan yhteiskuntaa oikealla tavalla, rehtori Marko Laitinen sanoo.

Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksessa arvioitiin 13 suomalaista ammattikorkeakoulua tutkimusmallilla, jossa ammattikorkeakoulun mainearvosana muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella maaliskuussa 2024, ja siihen osallistui kaikkiaan 2 445 vastaajaa. Kohderyhmänä olivat 15–65 suomalaiset, ja otos on painotettu väestöä edustavaksi.

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisikoulutus Tampere