Polamkissa alkanut lähisuhdeväkivaltaan liittyvä EU-hanke

Julkaisuajankohta 19.6.2018 15.02
Uutinen

Polamkissa alkanut lähisuhdeväkivaltaan liittyvä EU-hanke

Poliisiammattikorkeakoulu on mukana Euroopan unionin rahoittamassa tutkimus- ja innovaatioprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää poliisin ja muiden ensi käden toimijoiden puuttumista lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan läheisen tai entisen kumppanin toimintaa, joka aiheuttaa fyysistä, seksuaalista tai psyykkistä vahinkoa, kuten fyysistä väkivaltaa, seksuaalista pakottamista, psykologista hyväksikäyttöä ja hallitsevaa käyttäytymistä.

- IMPRODOVA-hanke tuottaa suosituksia, ohjeita ja koulutusideoita Euroopan poliisiorganisaatioille, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja ottaa huomioon myös yhteistyön kolmannen sektorin merkittävien toimijoiden kanssa, kertoo tutkija Monica Fagerlund Polamkista.

- Projektin avulla pyritään luomaan myönteinen kierre, jossa lähisuhdeväkivallasta ilmoitetaan entistä useammin poliisille sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Hyödynnämme projektissa asiantuntemusta, joka on kertynyt Polamkin aiemmista lähisuhdeväkivaltaa käsitelleistä tutkimushankkeista. Meillä on myös valmiit yhteistyöverkostot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

IMPRODOVA-hankkeen rahoittaa EU:n Horisontti 2020 -ohjelma, ja Poliisiammattikorkeakoulun osuus rahoituksesta on noin 316 000 euroa. Projekti kestää kevääseen 2021 asti.

» IMPRODOVA-hankkeestä lisää projektisivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen