Polamkissa alkanut selvityshanke tietoverkkorikollisuuden tilannekuvasta

Julkaisuajankohta 6.11.2015 13.19
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulussa on alkanut uusi selvitys- ja kehittämishanke, jonka aikana kartoitetaan tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatyön nykytila Suomessa.

- Tavoitteena on koota kokonaiskuva siitä, miten tietoverkkorikollisuuden tilannekuvaa rakennetaan Suomessa. Tietoverkkorikollisuudella tarkoitetaan selvityksessä tietoverkkoihin ja niillä tarjottaviin palveluihin kohdistuvia rikoksia, kertoo tutkija Anna Leppänen Polamkista.

- Asiantuntijahaastattelujen ja työpajan perusteella projektin lopuksi esitetään kymmenen konkreettista ehdotusta tilannekuvatyön kehittämiseksi. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada aikaan pysyvä tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatoiminnon prosessi, joka yhdistää viranomaiset, yksityiset ja akateemiset toimijat.

Selvitys on osa poliisin kokonaisvaltaista kybersuunnitelmaa. Taustalla on myös hallitusohjelman tavoite luoda yhteinen tilannekuva tietoverkkojen ja tietoliikenteen turvallisuudesta.

Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva -hanke on saanut rahoitusta valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista. Hankkeen muut toteuttajatahot ovat poliisin Kyberkeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Tampereen yliopisto. Hanke jatkuu helmikuuhun 2016 asti.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen