Polamkissa arvoseminaari: teemana toimintakyky turvallisuuden johtamisessa

Julkaisuajankohta 10.10.2014 0.00
Uutinen

Miten johtaminen onnistuu vaarallisissa tilanteissa? Mitä empiiriset tutkimukset kertovat stressinhallinnasta ja toimintakyvystä? Miten kansalaiset kokevat tämän hetken turvallisuustilanteen Suomessa?

Poliisiammattikorkeakoulussa järjestetään perjantaina 10.10. arvoseminaari, jonka teemana on Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa . Seminaarissa käsitellään toimintakykyä ja sen merkitystä onnistuneelle johtamiselle vaativissa työtehtävissä ja vaarallisissa tilanteissa.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulu, Kadettikunta, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos.

Kyselytutkimuksella tietoa kansalaisilta

Arvoseminaarissa julkistettiin tulokset syyskuun lopussa tehdystä kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin kansalaisten mielipiteitä turvallisuustilanteesta.

Vastaajat arvioivat muun muassa luottamustaan turvallisuuden toimijoihin. Luotettavimmaksi arvioitiin oman paikkakunnan pelastuslaitos, joka sai arvosanaksi 8,04. Rajavartiolaitoksen tulos oli 7,78, poliisin 7,43 ja puolustusvoimien 7,24.

Kyselyssä pyydettiin myös mielipiteitä siitä, miten kansalaiset jakaisivat panostuksia ja resursseja poliisin toimintaan. Vaihtoehdot oli poimittu lähinnä viime aikojen mediakeskustelusta, ja vastaajat saivat valita kolme tärkeintä kohdetta.

- Suosituimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui poliisin säilyttäminen mahdollisimman monella paikkakunnalla. Seuraavaksi tärkeimmiksi kohteiksi mainittiin väkivaltarikosten ratkaiseminen sekä yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja valvonta, kertoo tutkija Risto Sinkko .

Kyselytutkimuksen toteutti TNS-Gallup Oy yhdessä seminaarin järjestäjien kanssa.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen