Polamkissa historian ensimmäinen Pohjoismaiden poliisioppilaitosten yhteiskurssi

Julkaisuajankohta 10.11.2016 9.17
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulussa järjestetään marraskuussa 2016 ensimmäistä kertaa kurssi, joka on Pohjoismaiden poliisioppilaitosten yhteinen. Nordcop Use of Force -nimiselle voimankäytön kurssille kokoontuu opiskelijoita ja opettajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista.

- Polamkissa on aiemminkin ollut vaihto-opiskelijoita muista Pohjoismaista, ja he ovat osallistuneet ruotsinkielisen koulutuksen voimankäytön opintojaksolle. Nyt järjestettävä kurssi on ensimmäinen, joka on rakennettu alusta alkaen Pohjoismaiden yhteiseksi sen sijaan, että vaihto-opiskelijat vain osallistuisivat meidän koulutukseemme, kertoo ylikonstaapeli Marko Mäkelä Polamkista.

- Kolmen viikon kurssin aikana käydään läpi voimankäytön ja kenttätoiminnan lainsäädäntöä eri Pohjoismaissa ja vertaillaan poliisitaktisia toimintamalleja. Luvassa on tietenkin myös käytännön tekemistä, muun muassa piikkimattoharjoitus ja erilaisia voimankäyttötilanteisiin liittyviä tehtäviä Polamkin harjoitusalueella.

Nordcop Use of Force -kurssi on tarkoitettu poliisin peruskoulutuksen opiskelijoille. Kurssille on valittu yhteensä 24 opiskelijaa, joista puolet Polamkista. Suomalaisilla opiskelijoilla kurssi on osa vapaavalintaisia opintoja.

Yhteistyöllä pitkät perinteet

Pohjoismaiden poliisioppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä voimankäytön koulutuksessa jo pitkään. Nordcop Use of Force -kurssin sisältöä on suunniteltu yhdessä lähes kymmenen vuoden ajan. Mukana ovat olleet kaikki Pohjoismaat, myös Tanska, joka jäi nyt järjestettävältä kurssilta pois organisaatio- ja koulutusuudistuksen takia.

- Kurssin rakentamisessa on ollut mukana kymmeniä opettajia eri maista, ja saamme luennoitsijaksi maineikkaan professori Johan Bouchtin Oslon yliopistosta. Tämä on hieno mahdollisuus myös meille opettajille jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä, Marko Mäkelä sanoo.

Kurssi järjestetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on lisäksi kehittää kurssia niin, että se voidaan järjestää samansisältöisenä myös muissa Pohjoismaissa.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen