Polamkissa kansainvälinen kurssi vakavan ja suunnitelmallisen väkivallan ennaltaehkäisystä

Julkaisuajankohta 4.6.2012 0.00
Uutinen

Noin 30 poliisiasiantuntijaa eri Euroopan maista kokoontuu 4. - 8.6. Poliisiammattikorkeakoulun järjestämälle kurssille, jonka aiheena on vakavan ja suunnitelmallisen väkivallan ennaltaehkäisy. Crisis Management and Emergency Planning: School Shootings and AMOK Incidents -kurssi on osa Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) toimintaa.

- Kurssilla käsitellään muun muassa kouluampumisia, vakavia väkivallantekoja muilla julkisilla paikoilla ja internetissä ilmenevää viha- ja väkivaltakulttuuria sekä poliisin toimintaa näiden suhteen. Koulutuksen tarkoituksena on edistää vakavan ja suunnitelmallisen väkivallan ehkäisyä poliisitoiminnan keinoin, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun kansainvälisistä asioista vastaava ylikomisario Peter Sund .

Euroopan poliisiakatemian tavoitteena on edistää yhtenäisen eurooppalaisen poliisitoiminnan kehittymistä ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliisioppilaitosten välistä yhteistyötä. CEPOL järjestää vuosittain yli sata koulutustapahtumaa eri EU-maissa. Kurssit, seminaarit, konferenssit ja asiantuntijavaihto-ohjelmat on tarkoitettu jäsenvaltioiden poliisijohdolle, poliisin opetushenkilöstölle ja asiantuntijoille.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen