Polamkissa kansainvälinen poliisipsykologian kurssi

Julkaisuajankohta 3.9.2013 0.00
Uutinen

Noin 30 poliisipsykologian ja -lääketieteen asiantuntijaa 25:stä Euroopan maasta kokoontuu 3. - 5.9. Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) kurssille. Mukana on myös poliisipäällystöä sekä osallistujina että puhujina. Prepared mind - Successful operations -kurssin teemana on traumaattisten kokemusten vaikutus poliisin työhön.

- Tapaamisessa käsitellään muun muassa stressinhallintaa ja kriisitilanteisiin varautumista henkisesti. Luentojen, keskustelujen ja työpajojen tavoitteena on oppia todellisista tapauksista: pohdimme esimerkiksi sitä, miten stressaavat kokemukset voidaan muuttaa voimavaraksi poliisityössä, kertoo kurssin johtaja, Polamkin psykologian opettaja Mari Koskelainen .

Kurssi on jatkoa aiempina vuosina järjestetyille CEPOLin Empen Network -tapaamisille. Empen Network on verkosto eurooppalaisille lääketieteen ja psykologian asiantuntijoille, jotka työskentelevät poliisialalla.

Euroopan poliisiakatemia järjestää vuosittain yli sata koulutustapahtumaa eri EU-maissa. Tavoitteena on edistää yhtenäisen eurooppalaisen poliisitoiminnan kehittymistä ja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden poliisioppilaitosten välistä yhteistyötä.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen