Poliisia pakoon ajaa useimmiten päihtynyt nuori mies

Julkaisuajankohta 10.2.2009 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulu on julkaissut tutkimusraportin poliisia pakenevien ajoneuvojen seuraamisesta. Vuoden 2007 tapauksia käsittelevän raportin mukaan poliisia ajaa pakoon tavallisimmin nuori suomalainen mies.

Yli puolet poliisia paenneista kuljettajista oli alle 24-vuotiaita. 15-17-vuotiaiden kuljettajien osuus oli lähes 25 prosenttia. Naisia pakenijoista oli vain muutama prosentti.

Ylikomisario Heikki Koskimaan raportissa "Poliisia pakenevien ajoneuvojen seuraaminen" tutkittiin vuonna 2007 tehtyjä rikosilmoituksia, joihin sisältyi poliisin tekemää takaa-ajoa tai pakenevan ajoneuvon seuraamista. Tapauksia oli yhteensä 1315, joista suurin osa tapahtui Uudellamaalla. Väestömäärään ja ajosuoritteisiin suhteutettuna eniten pakenemisia tapahtui Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä ja vähiten Pohjanmaalla.

Useimmin poliisia pakoon yritettiin kesäkuukausina, ja tapahtumat painottuivat erityisesti viikonloppuihin keskiyön molemmin puolin.

- Pakenemisten ajankohdalla on selvä yhteys nuorten kovavauhtisiin onnettomuuksiin ja rattijuoppojen aiheuttamiin onnettomuuksiin, ylikomisario Heikki Koskimaa sanoo.

Henkilövahingot harvinaisia seuraamistilanteessa

Yli puolet pakoon yrittäneistä kuljettajista ajoi päihtyneenä. Yleisin päihde oli alkoholi, ja huumeiden vaikutuksen alaisena oli noin joka viides kiinnijääneistä.

Enemmistö kiinnijääneistä pakenijoista oli liikkeellä yksin henkilö- tai pakettiautolla. Reilu 20 prosenttia poliisia paenneista ajoi mopolla ja noin 10 prosenttia moottoripyörällä.

Poliisi ei yleensä käyttänyt takaa-ajotilanteissa pakkopysäytyskeinoja. Tavallisimpia pakkopysäytyskeinoja olivat piikkimatto, ajoneuvolla kiilaaminen ja ajoneuvoon kiinniajaminen. Pakkopysäyttämiseen turvauduttiin noin 10 prosentissa tapauksista.

Raportin mukaan noin 70 prosenttia pakenemisista on päättynyt ilman onnettomuuksia, ja henkilövahinkoja sattuu verraten harvoin. Useimmin pakoon ajavan ajoneuvon seuraamisessa loukkaantuu pakenija itse, ja harvimmin loukkaantuu poliisi. Vuonna 2007 ajoneuvolla seuraamisen tilanteissa kuoli yksi poliisi ja kaksi pakenijaa. Takaa-ajojen yhteydessä loukkaantui kahdeksan sivullista.

Raportti poliisia pakenevien ajoneuvojen seuraamisesta vuonna 2007 on luettavissa verkkojulkaisuna Poliisiammattikorkeakoulun www-sivuilla kohdassa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja -julkaisusarja .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen