Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä kansainvälisessä arvioinnissa

Julkaisuajankohta 6.11.2017 12.57
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä arvioidaan 7.-9. marraskuuta 2017. Tuolloin Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin auditointiryhmä haastattelee noin 120 henkilökuntaan, opiskelijoihin ja korkeakoulun sidosryhmiin kuuluvaa.

- Kansainvälinen auditointi tarkastelee kattavasti Polamkin laadunhallintaa ja tuo esiin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Se on yksi tärkeimmistä laatujärjestelmän menettelyistä, Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg sanoo.

Auditointiryhmää johtaa professori John Taylor Lancasterin yliopistosta Isosta-Britanniasta. Ryhmän muut jäsenet ovat vanhempi neuvonantaja Jorunn Lindholt Norjan poliisiyliopistosta, kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä Espoon kaupungilta, ryhmän varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Jaana Ignatius FUAS-liittoumasta ja opiskelijaedustaja Rok Primožič Ljubljanan yliopistosta Sloveniasta. Auditoinnin projektipäällikkönä toimii arviointiasiantuntija Hilla Aurén Karvista.

Poliisiammattikorkeakoulu läpäisi edellisen laatujärjestelmän auditoinnin vuonna 2011. Tuolloin arviointi tuotti kehittämissuosituksia muun muassa laatujärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämisestä, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön tiivistämisestä sekä laatujärjestelmän sisältämän tiedon avaamisesta laajemmalle yleisölle.

- Edellisen auditoinnin kehittämissuositukset ovat vaikuttaneet vahvasti laadunhallinnan kehittämiseen. Näkyvin muutos on, että toimintakäsikirja avattiin Polamkin verkkosivuille kesällä 2017. Tämä lisää Polamkin laadunhallinnan läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa entistä paremmin viestinnän eri kohderyhmille, kertoo laatupäällikkö Marika Puputti .

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus päättää auditoinnin tuloksesta keväällä 2018. Se laatii auditoinnin tuloksista julkisen raportin, joka on saatavissa Karvin verkkosivuilta.

Taustaa:

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2015-2018: https://karvi.fi/publication/korkeakoulujen-laatujarjestelmien-auditointikasikirja-vuosiksi-2015-2018/

Pekkarinen, Eero … [et al.] (2012) Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Hki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. http://karvi.fi/app/uploads/2014/09/KKA_0212.pdf

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen