Poliisibarometri: Suomalaisten luottamus poliisiin on yhä vahva

Julkaisuajankohta 15.7.2020 13.01
Uutinen

Valtaosa suomalaisista luottaa yhä vahvasti poliisiin. Tuoreeseen poliisibarometriin vastanneista 91 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Luottamus on vähentynyt jonkin verran edellisestä mittauksesta (v. 2018 95 %). Tulosten perusteella poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin ja poliisityötä arvostetaan.

Haastattelututkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös, kuinka vakavana ongelmana he pitävät rikollisuutta omassa lähiympäristössään. Noin 79 prosenttia vastaajista arvioi, että rikollisuustilanne ei ole kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava heidän lähiympäristössään.

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 1 082 Manner-Suomessa asuvaa 15−79-vuotiasta 2.–3.3.2020 välisenä aikana. Poliisibarometrin tulosten analysoinnista ja raportista vastaa Polamk.

Poliisibarometri tutkii kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus on toteutettu sisäministeriön toimeksiannosta vuodesta 1999 alkaen, ja se tehdään noin kahden vuoden välein.

» Sisäministeriön tiedote
» Poliisibarometri 2020 -raportti sisäministeriön verkkosivuilla
» Tietoa hankkeesta Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu