Poliisikoulutuksen valtti on käytännön kokemus

Julkaisuajankohta 31.10.2013 0.00
Uutinen

Vastavalmistuneet poliisit ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita ammattiinsa, kertoo tuore poliisikoulutuksen vaikuttavuustutkimus. Nyt toista kertaa tehtyyn tutkimukseen osallistui Poliisiammattikorkeakoulusta vuosina 2010 ja 2011 valmistuneita poliiseja.

Tutkimuksessa arvioitiin, millaisen peruspoliisityön osaamisen opiskelijat ovat saaneet Poliisiammattikorkeakoulusta ja miten he ovat työllistyneet. Myös vastavalmistuneiden asenteita ja motivaatiota ammattia kohtaan tutkittiin.

Nuoret poliisit olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöihin ja katsoivat, että koulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksia. Eniten arvostettiin koulutuksen antamaa käytännön kokemusta: koulutukseen sisältyviä harjoituksia ja poliisilaitoksilla suoritettavia työharjoittelujaksoja.

Verrattuna kaksi vuotta sitten julkaistuun ensimmäiseen poliisikoulutuksen vaikuttavuustutkimukseen vastavalmistuneiden työllistyminen on hidastunut. Vuosina 2010 ja 2011 valmistuneista poliiseista kuitenkin noin 85 prosenttia oli poliisityössä vuosi valmistumisen jälkeen.

- Työllisyystilanteesta huolimatta valmistuneet poliisit ovat edelleen erittäin sitoutuneita poliisin ammattiin ja poliisiuraan. Lähes 95 prosenttia valitsisi poliisin ammatin uudestaan nykyisten tietojensa ja elämänkokemuksensa valossa. Yhtä usea piti todennäköisenä, että jatkaa uraansa poliisissa, kertoo erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä Poliisiammattikorkeakoulusta.

Opiskelijoiden näkemyksiä käytetään koulutusuudistuksessa

Polamkissa on selvitetty myös tällä hetkellä poliisin eri tutkintotasoilla opiskelevien kokemuksia ja motivaatiota.

Opiskelijabarometrin mukaan opiskelijat antavat opettajien ammattitaidolle ja tutkintojen sisällöille hyvät arviot. Työharjoittelujaksoja pidettiin erittäin hyödyllisinä, ja käytännön harjoituksia toivottiin opetukseen vieläkin enemmän. Kriittisimmin poliisiopiskelijat arvioivat valmiuksia, jotka he saavat toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä toimimiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Poliisiopiskelijat kertovat hakeutuneensa koulutukseen alan kiinnostavuuden, työtehtävien monipuolisuuden ja auttamishalun vuoksi. Myös opintososiaaliset edut ja etenemismahdollisuudet motivoivat nykyisiä poliisiopiskelijoita.

- Opiskelijoiden näkemysten selvittäminen on olennaista toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn havaintoja käytetään hyödyksi erityisesti meneillään olevassa poliisikoulutuksen uudistuksessa, kertoo koulutusjohtaja Petri Alkiora .

Poliisikoulutuksen vaikuttavuustutkimus sekä Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijabarometri ovat luettavissa verkkosivulla www.polamk.fi/julkaisusarjat .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen