Poliisille oppikirja esitutkintalain ja pakkokeinolain soveltamisesta

Julkaisuajankohta 4.8.2014 0.00
Uutinen
Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt kaksi oppikirjaa: Esitutkintalaki - Kommentaari ja Pakkokeinolaki - Kommentaari.

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä yksityiskohtaisemmin, täsmällisemmin ja kattavammin. Kommentaariteokset ovat perusteellisia esityksiä uusien 1.1.2014 voimaan tulleiden esitutkintalain ja pakkokeinolain säännöksistä.

- Poliisihallinnossa on toteutettu laaja Ponnistus-yhteistyöhanke syyttäjälaitoksen kanssa. Hankkeen tehtäväksi asetettiin uudistuvan lainsäädännön edellyttämän koulutuksen järjestäminen. Poliisiammattikorkeakoulun tehtäväksi asetettiin Ponnistus-hankkeen käytännön toteuttaminen, oppilaitoksen rehtori Kimmo Himberg kertoo kirjojen taustoista.

- Teokset ovat perusteellisia esityksiä uusien lakien säännöksistä. Kommentaariteosten rakenne noudattelee täysin ko. lakien rakennetta ja kukin pykälä käsitellään yksitellen. Lisäksi teoksissa on lainvalmistelutöistä puuttumaan jääneet rinnakkaistekstit, joista lukijan on helppo tehdä havainnot siitä, miten lainsäädäntö on muuttunut, arvioi Kimmo Himberg. 

Teosten kirjoittajat ovat poliisihallinnon Ponnistus-hankkeen eli ETL-, PKL- ja PolL-lainsäädäntöä koskevan laajan valtakunnallisen lisä- ja täydennyskoulutuksen toteuttaneita asiantuntijoita. He ovat tämän perusteella ja myös käytännön työnsä kautta aihealueen parhaita asiantuntijoita teoksen kirjoittajina. Kirjoittajat hallitsevat aiheen sekä teorian että käytännön tasolla esitutkinnasta, syyteharkinnan kautta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Kirjoittajien yhteistyössä on toteutunut laaja-alainen juridinen osaaminen yhdistettynä poliisitoiminnan yksityiskohtiin.

- Lainsäädännön sisältö täsmentyy kuitenkin vasta tulkintakäytännön myötä. Näissä teoksissa on pyritty luomaan mahdollisimman hyvä kartta, jotta virkavastuulla käytännön työssä tehtävät tulkinnat olisivat heti alusta saakka mahdollisimman hyvin tulevien tulkintojen mukaiset. Toivottavasti onnistumme tässä tehtävässä, toteaa teosten toimittaja, yliopettaja Satu Rantaeskola Poliisiammattikorkeakoulusta.

Teokset ovat välttämättömiä työkaluja kaikille esitutkintalakia ja pakkokeinolakia työssään jo soveltaville kuin myös tuleville ammattilaisille. Kirja soveltuu toimituksellisten ratkaisujen perusteella hyvin myös oppikirjaksi.

Kirjat ovat tilattavissa painettuna ja luettavissa verkkojulkaisuina osoitteessa www.polamk.fi/julkaisusarjat .
Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen