Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vähentynyt

Julkaisuajankohta 6.11.2013 0.00
Uutinen

Poliisin tietoon tuli viime vuonna noin 20 prosenttia vähemmän viharikoksia kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 kirjattiin 732 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa viharikoksiksi. Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 919 tapausta, ja vuonna 2010 tapauksia oli 860.

Edellisvuosien tapaan suurin osa rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella.

Vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan  

Rasistisesta rikollisuudesta, joka sisältyy viharikoksiin, on tilastoja jo yli kymmenen vuoden ajalta. Vuonna 2012 rasistisia piirteitä oli yhteensä 641:ssa viharikokseksi luokitellussa rikosilmoituksessa.

Rasistisia piirteitä sisältäviä syrjintärikosepäilyjä kirjattiin 24 kappaletta eli 30 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Viharikoksiksi on määritelty henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset. Rikoksen motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Suomen rikoslaissa ei ole rikosnimikettä rasistiselle rikokselle tai viharikokselle. Tutkimuksessa viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää kohtaan.

- On hyvä muistaa, että tutkimus käsittelee vain poliisin tietoon tulleita viharikoksia. Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille. Tästä syystä viharikosseuranta on vain yksi näkökulma laajempaan ilmiöön, muistuttaa tutkija Tero Tihveräinen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Viharikollisuuden vuosiraportti on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteesta www.polamk.fi/julkaisusarjat .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen