Poliisit kokevat huumerikosten torjunnan vaikeutuneen 2000-luvulla

Julkaisuajankohta 5.6.2009 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulu on julkaissut tutkimusraportin, jossa selvitetään poliisien käsityksiä huumerikollisuuden ja poliisitoiminnan muutoksista 2000-luvulla. Huumeet ja rikostorjunta - tutkimuksessa haastateltiin järjestys- ja rikospoliiseja vuosina 2003 - 2006.

Haastatellut poliisit kokivat mahdollisuutensa katu- ja liikennevalvontaan riittämättömiksi ja kenttätuntumansa heikentyneen. Myös keinot puuttua niin sanottuun huumausaineiden viihdekäyttöön tai kannabiksen kotikasvatukseen arvioitiin vähäisiksi. Käyttäjiin kohdistuva kontrolli tavoittaakin poliisin tuntemia huumausaineiden käyttäjiä yleisimmin valvonnan ja esimerkiksi omaisuus- tai liikennerikosten tutkinnan yhteydessä.

- Huumausainerikokset ovat 2000-luvulla muuttuneet monimutkaisemmiksi ja tutkinta vaikeutunut. Tutkintaan tulevat törkeät huumausainerikokset ovat ammattimaistuneet, ja samalla hyväosaisten, työssäkäyvien huumeidenkäyttö pysyy kontrollin ja hoidon ulottumattomissa, tutkija Tuula Kekki arvioi.

Valvonnalle jää yhä vähemmän aikaa

Tutkimukseen haastatellut poliisit painottivat, että huumepoliisin tulisi työskennellä enemmän laitoksen ulkopuolella hankkimassa ja päivittämässä kenttätuntumaansa. Miehistö kokee työaikansa kuluvan yhä enemmän hälytyskeikkojen hoitamiseen, eikä omatoimiselle valvonnalle ja sitä kautta rikosten ennalta estämiselle riitä aikaa.

- Tutkijat ja tutkinnanjohtajat katsovat hallinnollisten tehtävien ja esimerkiksi erilaisten kirjaamisvelvoitteiden lisääntyneen. Esimerkiksi huumausaineen käyttörikosta koskevan lainsäädäntöuudistuksen yhtenä tavoitteena oli voimavarojen säästäminen esitutkintaa keventämällä. Käytännössä uudistus ei kuitenkaan vapauttanut merkittävästi poliisin resursseja partiointiin, Kekki toteaa.

Suuri osa huumeiden ongelmakäyttäjistä syyllistyy huumerikosten lisäksi muihin rikoksiin, jolloin huumerikos paljastuu esimerkiksi omaisuus- tai liikennerikoksen tutkinnan yhteydessä. Huumausaineiden käyttäjät näkyvätkin rikospoliisin lisäksi myös muiden poliisin yksiköiden, kuten järjestyspoliisin ja liikkuvan poliisin, arjessa.

Huumeet ja rikostorjunta -tutkimuksessa haastateltiin helsinkiläisiä ja tamperelaisia rikos- ja järjestyspoliiseja vuosina 2003 - 2006. Haastattelujen ja kyselyjen lisäksi tutkimuksen aineistona oli esitutkintapöytäkirjoja ja tutkintailmoituksia sekä poliisihallinnon tuottamia strategiapapereita. Lisätietoja tutkimuksesta saa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja -julkaisusarjan sivulta.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen