Rikoslaki puree heikosti jalkapallotulosten vääristelyyn

Julkaisuajankohta 13.3.2014 0.00
Uutinen

Urheilulajeissa tenniksestä snookeriin on viime vuosina tullut maailmanlaajuisesti ilmi tapauksia, joissa on epäilty ottelutulosten vääristelyä. Jalkapallossa ilmiö on ulottunut alasarjoista aina MM-kilpailuihin ja Mestarien liigaan. Suomikaan ei ole jäänyt ottelumanipulaatiosta osattomaksi.

Jalkapallon ottelumanipulaatiota on tutkittu Poliisiammattikorkeakoulussa osana laajempaa tutkimushanketta Korruptio ja lahjonta yritys- ja viranomaistoiminnassa. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten oikeustapausten valossa muun muassa ilmiön syitä, laajuutta ja tekotapoja sekä suomalaisen jalkapallon haavoittuvuutta manipulaatiolle. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, miten rikoslain tunnusmerkistöt soveltuvat tähän lahjusrikollisuutena pidettävään ilmiöön.

Aihetta on tutkittu Suomessa ja muualla Pohjoismaissa erittäin vähän.

- Ottelumanipulointi on rantautunut myös Suomeen, vaikka ilmitulleiden tapausten perusteella meillä ei voida puhua isosta ilmiöstä. Kansainväliset järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät ovat kuitenkin maailmalla tehneet valtavia voittoja lyömällä vetoa manipuloiduista otteluista, sanoo tutkija, tohtorikoulutettava Johanna Peurala .

Manipulaatiota vaikea tunnistaa ja tutkia

Rikostutkinnan kannalta kansainväliseen vedonlyöntiin liittyvä ottelumanipulaatio on hankala ilmiö. Manipuloinnin tunnistaminen ja näytön saaminen on vaikeaa, koska kaikki osapuolet hyötyvät manipuloinnista ja haluavat pitää sen salassa. Vedonlyönti tapahtuu internetissä, eli palveluntarjoajat voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa.

- Urheilutulosten vääristelyn laajuutta Suomessa ja maailmalla ei tiedä kukaan. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että vain osa rikoksista tulee viranomaisten tietoon, Johanna Peurala sanoo.

Peurala kaipaa selvyyttä Suomen rikoslakiin: ottelumanipulaatiotapauksiin sovelletaan lahjonnan elinkeinotoiminnassa kriminalisoivia pykäliä, joiden tunnusmerkistö soveltuu tapauksiin huonosti ja joita ei ole laadittu varsinaisesti ottelumanipulaatioon sovellettavaksi.

- Lisäksi ottelumanipulaatiosta annetut tuomiot ovat Suomessa olleet vähäisiä, yleensä ehdollista vankeutta. Näin lievillä tuomioilla ei ole suurta pelotevaikutusta, varsinkaan kun kansainväliseen vedonlyöntiin liittyvässä manipulaatiossa liikkuu huomattavia rahasummia, Peurala toteaa.

- Lain tasolla voitaisiin ottaa mallia Ruotsista, missä on luotu lakiin oma tunnusmerkistö ottelumanipulaatiolle. Rajat ylittävässä ilmiössä tarvitaan myös laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jota jo tehdäänkin esimerkiksi Interpolin, Fifan ja UEFA:n kesken, Peurala sanoo.

Peurala valmistelee väitöskirjaa aiheesta Lahjonnan oikeudelliset rajat . Ottelumanipulaation tutkimus on yksi väitöksen osatutkimus. Tiedot täydentävät Poliisiammattikorkeakoulun aiempia tutkimuksia, joissa on tarkasteltu korruptiorikollisuutta muun muassa poliisin rekisteritietojen avulla.

Artikkeli "Match-manipulation in football - the challenges faced in Finland" on julkaistu The International Sports Law Journal -lehden numerossa 13/2013 .  

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen