Selvitys: Simulaatiokoulutuksessa sekä hyvää että kehitettävää

Julkaisuajankohta 22.9.2016 8.13
Uutinen

Selvitys: Simulaatiokoulutuksessa sekä hyvää että kehitettävää

Simulaatioita käytetään todentuntuisten tilanteiden harjoitteluun poliisien, pelastajien, hätäkeskuspäivystäjien ja rajavartijoiden peruskoulutuksessa sekä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla. Polamkissa tehdyn selvityksen mukaan käytetyt simulaatioharjoitukset ovat hyvien käytäntöjen mukaisia, vaikka simulaatio-opetuksen tutkimustietoa on hyödynnetty harjoitusten suunnittelussa vain harvoin.

Sisäministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, miten simulaatioharjoituksia käytetään ministeriön hallinnonalan oppilaitoksissa eli Poliisiammattikorkeakoulussa, Pelastusopistossa ja Raja- ja merivartiokoulussa sekä Kriisinhallintakeskuksessa.

Todellisia tilanteita jäljitteleviä, käsikirjoitettuja simulaatioharjoituksia käytetään niin poliisien, rajavartijoiden, hätäkeskuspäivystäjien kuin pelastajienkin peruskoulutuksessa. Esimerkiksi Polamkissa rikospaikkatutkintaa harjoitellaan lavastetulla murtopaikalla, jossa kerätään näytteitä ja puhutetaan asunnon omistajaa. Pelastusopistolla taas hätäpuheluiden vastaanottamista harjoitellaan simuloidussa hätäkeskuksessa aitoa vastaavia järjestelmiä hyödyntäen. Raja- ja merivartiokoulun harjoitusympäristössä voidaan harjoitella rajavyöhykkeellä liikkuvien henkilöiden lupien tarkastamista.

– Simulaatioharjoitukset ajoittuvat pääosin opintojen loppupuolelle. Ne yhdistävät aikaisemmin opiskellut tiedot ja taidot työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Simulaatiot ovat myös turvallinen tapa harjoitella erilaisissa rooleissa toimimista. Ne mahdollistavat opiskelijoille toistoihin perustuvia kokemuksia aidonkaltaisista tilanteista, toteaa tutkija Joanna Kalalahti Poliisiammattikorkeakoulusta.

Selvityksen mukaan harjoitukset ovat simulaatio-opetuksen hyvien käytänteiden mukaisia, vaikka vain harvoin harjoituksen suunnittelussa on hyödynnetty aiheeseen liittyvää tutkimustietoa.

Simulaatio-opetuksen edelläkävijä hallinnonalalla on Pelastusopiston ensihoidon koulutus. Siellä opiskelijat esimerkiksi perehdytetään simulaatioon opetusmenetelmänä, mikä voi tehostaa oppimista.

Opettajat kaipaavat simulaatio-osaamista

Sisäministeriön hallinnonalan koulutuksissa simulaatioharjoituksia on käytetty kauan, ja harjoitukset ovat muotoutuneet käytännön kokemuksen kautta. Käytännöt ovat toimivia, mutta kehittämisen tarpeitakin nousi esiin.

– Simulaatioharjoitusten toteuttamisessa mukana olevien opettajien perehdyttämistä voitaisiin terästää, jotta harjoitusten opetukselliset tavoitteet osattaisiin tuoda paremmin esiin. Yhtenäisen palautemallin käyttäminen olisi hyvä työkalu tavoitteiden saavuttamisen arviointiin, toteaa Kalalahti.

– Peräti 73 prosenttia hallinnonalan opettajista koki tarvitsevansa lisää osaamista simulaatio-opetukseen, Kalalahti sanoo.

Tutkimusraportti on luettavissa Polamkin verkkosivuilla www.polamk.fi/julkaisut .

Polamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua verkkosivujen projektihaussa .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen