Selvitys: Sisäministeriön yhteinen turvallisuuskoulutus ei kannattaisi

Julkaisuajankohta 30.12.2015 9.51
Uutinen

Selvitys: Sisäministeriön yhteinen turvallisuuskoulutus ei kannattaisi

Poliisiammattikorkeakoulun, Pelastusopiston, Raja- ja merivartiokoulun ja Kriisinhallintakeskuksen yhdistäminen ei tarjoaisi kustannussäästöjä tai parempaa laatua lyhyellä aikavälillä. Yhden oppilaitoksen mallin edellytyksiä selvitettiin sisäministeriön rahoittamassa hankkeessa.

Poliisiammattikorkeakoulussa on valmistunut selvitys siitä, kannattaisiko sisäministeriön hallinnonalan koulutustahojen tehtäviä koota yhteen tai jakaa uudella tavalla. Hallinnonalaan kuuluvat Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto ja Raja- ja merivartiokoulu. Lisäksi Kriisinhallintakeskuksella on oma koulutustehtävänsä.

Selvityksen mukaan yhdistäminen ei tarjoaisi kustannussäästöjä tai parempaa laatua ainakaan lyhyellä aikavälillä. Nykyisten oppilaitosten koulutukset tähtäävät eri tutkintotasoilla oleviin, eri laajuisiin tutkintoihin ja pätevyyksiin, ja opiskelun perustana on kullakin omanlaisensa vahva työelämälähtöisyys.

– Yhden oppilaitoksen malli voisi toimia, jos kaikki tutkintokoulutus lähtisi samalta viivalta, tapahtuisi samoilla ehdoilla ja olisi koottu samaan fyysiseen paikkaan. Tämä kuitenkin kasvattaisi koulutuskustannuksia ja vaatisi suuria investointeja, toteaa tutkija Joanna Kalalahti Poliisiammattikorkeakoulusta.

Yhtenäisempi koulutusrakenne tavoitteeksi

Ajatus kansallisesta "turvallisuusakatemiasta" on tuotu esiin eri yhteyksissä, mutta kattavaa arvioita asiasta ei ole aiemmin tehty. Nyt valmistuneessa selvityksessä vertailtiin nykyisten oppilaitosten opetussuunnitelmia ja profiileja sekä perehdyttiin Viron yhden oppilaitoksen malliin ja Suomessa alueellisesti toimivien ammattikorkeakoulujen ratkaisuihin.

– Vaikka emme havainneet edellytyksiä yhdistämiselle lähitulevaisuudessa, pohdimme kuitenkin raportissa myös erilaisia tapoja edetä kohti yhtä turvallisuusalan oppilaitosta, Joanna Kalalahti sanoo.

Erikoistutkija Vesa Huotarin mukaan yhteinen tulevaisuus edellyttäisi uudenlaista näkemystä sisäisestä turvallisuudesta.

– Yhtenäisemmän koulutusrakenteen edellytys olisi eri toimintoja yhdistävä näkemys sisäisestä turvallisuudesta. Sen kautta kukin oppilaitos löytäisi oman tarkoituksensa. Tällaista yhteistä ymmärrystä ei nähdäkseni tällä hetkellä ole, erikoistutkija Huotari sanoo.

Tutkimusraportti on luettavissa Polamkin verkkosivuilla www.polamk.fi/julkaisut .

Polamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua verkkosivujen projektihaussa .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen