Siniset klassikot avaa poliisialan tärkeimpiä tutkimuksia

Julkaisuajankohta 26.6.2019 10.34
Uutinen

Siniset klassikot , Poliisiammattikorkeakoulun tutkijoiden uusi kokoomateos, aloittaa kokonaan uudenlaisen tutkimussarjan. Se keskittyy poliisi- ja osin myös kriminologian alan klassikkotutkimuksiin: tärkeimpiin teoksiin, jotka ovat muuttaneet oman alansa tietopohjaa merkittävällä tavalla ja ovat edelleen omalla sarallaan vaikutusvaltaisia tutkimuksia.

"Tämä on tutkimuksen slow foodia. Teoksessa on pysähdytty huolellisesti analysoimaan ja punnitsemaan muutamia oman tieteenalamme klassikkotutkimuksia ja niiden teoriaperustaa," toteaa kirjan toimittanut Poliisiammattikorkeakoulun erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä .

Kokoomateoksessa käsitellään neljää klassikkotutkimusta. Mukaan on valittu Robert Reinerin kirjoittama poliisitutkimuksen vaikutusvaltainen perusteos The Politics of the Police , Steven Pinkerin väkivallan historiaa pohtiva The Better Angels of Our Nature -kirja, Bruce Hoffmanin terrorismitutkimuksen klassikko Inside Terrorism sekä Reid Meloyn ja Jens Hoffmannin toimittama uhka-arviotutkimuksen ja -menetelmien kattava käsikirja International Handbook of Threat Assessment . Kirjoittajat – Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja Timo Korander , erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä, erikoistutkija Kari Laitinen ja psykologi, ylitarkastaja Mari Koskelainen – punnitsevat kyseisten klassikkotutkimusten analyyttista ja empiiristä pitävyyttä sekä pohtivat niiden historiallista ja nykyistä merkitystä. Tavoitteena on teoriatietoisuuden lisääminen ja teoriakehittelyn tukeminen poliisialan tutkimuksen alueella.

"Ihminen on peto keksimään selityksiä – pitäviä ja tuulesta temmattuja. Tässä kirjassa kysytään, mitä todella tiedämme esimerkiksi poliisin vaikuttavuudesta, väkivallan pitkästä ja groteskista historiasta, väkivallan hallinnan yhteiskunnallisista instituutioista, terrorismista, vakavien väkivallantekojen riskitekijöistä ja uhka-arvioinnin toimivista menetelmistä", Vuorensyrjä sanoo.

"Ehkä silti kaikkein tärkeintä on ymmärtää, mitä emme tiedä. Tätä ei voida liiaksi korostaa. Tässä on pitkäjänteisen, hitaan tutkimuksen suurin merkitys. Asioita katsotaan vuosikymmenten tai vuosisatojen perspektiivistä. Tällä on merkityksensä myös Poliisiammattikorkeakoulun sivistystehtävän näkökulmasta."

Siniset klassikot -teos on luettavissa Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla polamk.fi/julkaisut .

Julkaisun tiedot: Matti Vuorensyrjä (toim.): Siniset klassikot. Poliisi- ja kriminologian alan moderneja klassikkotutkimuksia 1. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 44, Tampere 2019.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen