Suomalaisten luottamus poliisiin yhä vahva

Julkaisuajankohta 5.10.2016 13.03
Uutinen

Suurin osa suomalaisista luottaa yhä poliisiin. Tuoreeseen poliisibarometriin vastanneista 96 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Suomalaiset kokevat, että poliisin ja muiden viranomaistahojen merkitys rikostorjunnassa ja lähiyhteisöjen turvallisuuden parantamisessa on lisääntynyt.

Poliisibarometri on haastattelututkimus, jossa tutkitaan kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus on toteutettu sisäministeriön toimeksiannosta yhteensä kahdeksan kertaa vuosien 1999 - 2014 välisenä aikana. Poliisiammattikorkeakoulu raportoi tulokset sisäministeriön julkaisusarjassa.

» Sisäministeriön tiedote
» Raportti sisäministeriön verkkosivuilla
» Tietoa hankkeesta Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen