Suomen poliisille tutkimustietoa Venäjän huumerikostorjunnasta

Julkaisuajankohta 11.9.2014 0.00
Uutinen
Poliisiammattikorkeakoulussa julkaistu teos Huumausainerikollisuuden vastainen toiminta Suomessa ja Venäjän federaation luoteisosassa antaa lukijalle mahdollisuuden vertailla huumausaineiden vastaista toimintaa Suomessa ja Venäjällä. Kirjassa kuvataan tyypillisten tapausesimerkkien kautta huumausainerikostutkintaa. Teos käsittelee myös huumausainerikoksia koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi se tarkastelee huumausainerikollisuutta, huumeiden käyttöä ja huumausainemarkkinoita määrällisinä ilmiöinä sekä Suomen ja Venäjän huumeiden käytön ja huumausainerikosten ennaltaehkäisyä.

Julkaisun ovat tehneet yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Venäjän federaation sisäasiainministeriön Pietarin yliopiston tutkijat. Kirjan ensimmäisessä osassa Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat kuvaavat Suomen tilannetta ja toisessa osassa Pietarin yliopiston tutkijat kirjoittavat asioista erityisesti Venäjän luoteisosan kannalta. Osien rakenne on samankaltainen, mutta se antaa tilaa tuoda esiin erot maiden välisessä lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa sekä kirjoittajien tieteellisessä taustassa.

Teos on tarkoitettu ensisijaisesti poliiseille ja muille sisäisen turvallisuuden viranomaisille. Siitä on hyötyä varsinkin niille henkilöille, joiden työ sisältää valtion rajat ylittävää yhteistyötä. Kirja antaa taustamateriaalia huumausainerikollisuuden vastaisen torjunnan kehittämiseen Suomessa. Samalla se voi vahvistaa Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä huumausainerikollisuuden torjunnassa.

- Julkaisu antaa suomalaisille lukijoille mahdollisuuden tutustua pintaa syvemmin naapurimaan lainsäädäntöön, viranomaisten toimintaan ja huumausainerikostutkintaan. Lukija pystyy tekemään vertailuja Suomen ja Luoteis-Venäjän välillä, kertoo erikoistutkija Jarmo Houtsonen .

Vastaavanlaisena yhteistyönä on aiemmin tuotettu kansalaisen liikenneopas Suomesta Venäjälle matkustettaessa ja kansalaisten liikenneopas Venäjältä Suomeen matkustettaessa sekä viranomaisten käyttöön tarkoitettu Suomi-Venäjä -sanakirja. Myös Poliisiammattikorkeakoulun äskettäin julkaisema Poliisin toimintaympäristö 2014 -raportti sisältää venäläistutkijoiden kirjoituksia.

Tutkimusraportit on tilattavissa painettuna ja luettavissa verkkojulkaisuina osoitteessa www.polamk.fi/julkaisusarjat .
Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen