Terrorismi maksaa – saako rahahanat kiinni?

Julkaisuajankohta 1.11.2011 0.00
Uutinen

Terrorismin rahoittamisen torjunta on tehokas tapa estää terrorismia. Rikostorjunnalle ja -tiedustelulle rahoituksen torjunta on uusi haaste, ja ilmiö koskee myös suomalaisia viranomaisia. Mitä luovempia terroristit ovat uusien rahoituslähteiden keksimisessä, sitä enemmän tarvitaan viranomaisten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä rahoituslähteiden tyrehdyttämiseksi.

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisema raportti Terrorismin rahoitus avaa terrorismin taloudellisia kytköksiä laaja-alaisesti ja monitieteisesti.

- Terrorismin rahoituksen torjunta haastaa monimuotoisuudessaan perinteisen rikostorjunnan ja -tiedustelun, raportin toimittaneet Niina Pekkala ja Mika Susi sanovat.

- Terrorismin rahoitus hakee jatkuvasti uusia muotoja. Sen torjunnassa tarvitaan vastaavaa moninaisuutta sekä kykyä reagoida nopeasti, päättäväisesti ja laaja-alaisesti uusiin rahoitustapoihin, Pekkala ja Susi korostavat.

Kansainvälinen yhteistyö korostuu torjunnassa

Raportti kuvaa terrorismin rahoittamiseen ja rahoituksen torjuntaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia monipuolisesti ja nostaa esiin rahoituksen torjuntaan liittyviä rikostorjunnallisia ja -tiedustelullisia haasteita. Terrorismin rahoittamisessa kansainvälinen ja kansallinen kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, mikä pakottaa ylittämään viranomaisten perinteisiä työnjakoja ja kehittämään yhteistyötä.

- Suomessa terrorismin rahoituksen torjuntaan osallistuu suuri joukko erilaisia toimijoita. Alkusysäyksenä raportille oli ajatus terrorismin rahoittamiseen kytkeytyvän suomalaisen tiedon ja tutkimuksen kokoamisesta, toteavat Niina Pekkala ja Mika Susi.

Terrorismin rahoitus -teoksessa muun muassa eritellään muun ilmiöön liittyvää lainsäädäntöä niin kansainvälisesti kuin kansallisesti, tarkastellaan oikeudessa edellytettyä näyttöä rahoitusrikoksesta ja hahmotetaan taloustieteen näkökulmaa terrorismin rahoitukseen. Artikkelit käsittelevät myös viranomaisretoriikan muutosta, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välisen rajan liudentumista ja tutkimuksellisia tarttumakohtia terrorismin rahoituksen ilmiöön.

Julkaisu on tilattavissa Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilta www.polamk.fi/julkaisut .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen