Tutkimus: Lapsen edunvalvonta rikosprosessissa tärkeä osa oikeusturvaa

Julkaisuajankohta 21.8.2014 0.00
Uutinen
Lapsen joutuessa rikosprosessissa asianomistajaksi hän kohtaa asioita, joita on vaikea ymmärtää. On myös tilanteita, jossa lapsella ei ole tukena vanhempiaan esimerkiksi sen vuoksi, että heitä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Tällöin lapsi tarvitsee puolueettoman edunvalvojan huolehtimaan lapsen eduista koko rikosasian käsittelyn ajan.

Poliisiammattikorkeakoulussa on julkaistu käsikirja lapsen edunvalvonnan järjestämisestä esitutkinnassa. Edunvalvontaa koskevat säännökset löytyvät useammasta eri laista ja käytäntö on osoittanut, että edunvalvonnan järjestämiseen liittyy monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

- Vaihtelevia käytäntöjä on esimerkiksi siinä, missä vaiheessa edunvalvoja hankitaan lapselle, kenen tehtävä sen hankinta on ja minkälaisessa menettelyssä edunvalvoja tulisi hankkia. Myös yhteistyö sosiaaliviranomaisten kanssa vaihtelee kunnittain ja poliisilaitoksittain, mikä vaikeuttaa ja hidastaa toimintaa, kertoo käsikirjan kirjoittanut rikoskomisario Mia Tuominen .

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleessa esitutkintalaissa on ensimmäistä kertaa annettu poliisille suoraan mahdollisuus hakea edunvalvojaa, mutta uuden käytännön oppiminen edellyttää poliisilta edunvalvonnan perusteiden hahmottamista. Käsikirjan tavoitteena on antaa käytännönläheisiä vastauksia näihin tilanteisiin ja kysymyksiin, sekä auttaa käytäntöjen yhtenäistämisessä ja selkeyttämisessä.

- Lapsen edunvalvonta rikosprosessissa on menettely, jonka merkitystä ei voi väheksyä. Joutuminen rikoksen uhriksi ja asianomistajaksi, on lapselle lähes aina ainutkertainen tapahtuma, jonka hän muistaa lopun elämäänsä. Aikuisten tehtävä on huolehtia, että lapsi kokee prosessin onnistuneeksi huolimatta siitä, mikä on esitutkinnan, syyteharkinnan tai tuomioistuimen päätös asiassa, painottaa Tuominen.

Lapsen edun toteutuminen rikosprosessissa on mitä suurimmassa määrin oikeusturvakysymys ja näin ollen myös perustuslaissa taattu subjektiivinen oikeus oikeusturvaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Viranomaisten on kannettava vastuunsa siitä, että lapselle hankitaan tehtävästään aidosti kiinnostunut edunvalvoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin lapsen etu toteutuu täysimääräisesti.

Raportti on tilattavissa painettuna ja luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa www.polamk.fi/julkaisusarjat .
Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen