Tutkimus: Poliisi priorisoi tehtäviään oikein ja onnistuu niissä hyvin

Julkaisuajankohta 13.6.2018 10.04
Uutinen

Noin 88 % poliisibarometrikyselyyn vastanneista kokee, että poliisi kykenee pääosin tai kokonaan kantamaan vastuunsa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta Suomessa. Kyselytulokset ovat olleet hyvät jo pidemmän aikaa. Merkittävää on myös, että tulokset ovat vuoden 2012 jälkeen jopa parantuneet.

» Lue lisää: sisäministeriön tiedote

» Julkaisu:

Matti Vuorensyrjä & Monica Fagerlund :
Poliisibarometri 2018: kansalaisten arviot poliisin toiminnasta ja Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta.
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 130, Tampere 2018.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen