Tutkimus: Poliisin toimintaympäristössä vaikeasti ratkaistavia haasteita

Julkaisuajankohta 28.8.2014 0.00
Uutinen
Poliisin toimintaan lähitulevaisuudessa vaikuttavat erityisesti uudenlaiset osaamisvaatimukset, tiukka taloustilanne, teknologinen kehitys ja monimutkaistuva toimintaympäristö. Näin todetaan Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa Poliisin toimintaympäristö -katsauksessa, joka sisältää yli 30 poliisiin ja turvallisuusympäristöön liittyvää artikkelia. Katsaus vakiinnuttaa ja tarkentaa aiemmin käynnistettyä poliisin toimintaympäristön seuranta- ja ennakointityötä. Ensimmäinen vastaava julkaisu ilmestyi vuonna 2012.

- Katsaus tiivistää monia poliisin toimintaympäristön ajankohtaisia teemoja juuri tällä hetkellä. Se palvelee monipuolisesti poliisikoulutusta sekä poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden kehittämistä, kuvailee tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen.

Monipuoliselle osaamiselle tilausta


Poliisin osaamisvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Uusia alan erityisasiantuntemusta vaativia ilmiöitä tulee esille, ja lisäksi poliisilta edellytetään laajaa verkostomaista yhteistyöosaamista.

Julkisessa taloudessa eletään niukkuuden aikaa, ja poliisin omat voimavarat tulevat jatkossa riittämään yhä vähempään. Tämä vaatii talousosaamisen lisäksi uudenlaista ajattelua olennaiseksi ymmärrettyjen poliisitehtävien määrittelyssä ja suhtautumisessa yhteistoimintaan muiden toimijoiden kanssa.

- Tulevaisuudessa luottamus poliisiin rakentuu sekä poliisin omalle toiminnalle että poliisin kyvylle osallistua monitahoiseen asiantuntijayhteistyöhön ja vaikuttaa sen kautta, katsoo erikoistutkija Vesa Huotari.

Nykyisin ihmiset käyttävät runsaasti aikaa verkkopalveluiden äärellä, ja myös rikollisuus on siirtynyt tietoverkkoihin. Samoin yhä suurempi osa poliisitoiminnasta tapahtuu jatkossa verkossa ja teknologiaosaamisen merkitys poliisityössä kasvaa.

Poliisin yhtenäisyyttä on todennäköisesti entistä vaikeampi ylläpitää tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi osaamisvaatimusten eriytyminen poliisityössä. Toimintaympäristö muuttuu myös yhä läpinäkyvämmäksi, mikä korostaa viestintäosaamisen merkitystä koko organisaatiossa.

- Poliisi on aikaisempaa enemmän keskustelun, reaaliaikaisen arvioinnin ja avoimen arvostelun kohteena. Osallistuminen nopeatempoiseen viestintään sosiaalisessa mediassa on poliisityön arkea jokaisen poliisin kohdalla tulevaisuudessa, Huotari uskoo.

Teemoja Venäjän poliisiuudistuksesta uhkapelaamiseen


Poliisin toimintaympäristö
-katsaus kuvaa muun muassa poliisin keskeisiä haasteita, poliisialan lainsäädäntöä, julkista taloutta ja rikollisuustilannetta. Tarkastelun kohteena ovat myös poliisin tietoperusta ja osaaminen, koulutusuudistus sekä organisaation kehittäminen. Muita esimerkkejä katsauksen aihealueista ovat rikostorjunta ja -tutkinta, uudet teknologiat, turvallisuustoimijoiden yhteistyö sekä erilaiset riippuvuudet.

Katsauksen artikkelit perustuvat tutkimus- ja tilastotietoon, muuhun lähdemateriaaliin ja asiantuntijatietoon. Kotimaisia tarkasteluja täydentävät ulkomaiset näkökulmat, joissa arvioidaan muun muassa poliisiuudistuksia Länsi-Euroopassa ja Venäjällä.

Tutkimusraportit on tilattavissa painettuna ja luettavissa verkkojulkaisuina osoitteessa www.polamk.fi/julkaisusarjat .
Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen