Uuden Poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelma julkaistu

Julkaisuajankohta 10.4.2014 0.00
Uutinen

Poliisi (AMK) -tutkinnon eli uusimuotoisen poliisin peruskoulutuksen opetus­suunnitelma on julkaistu. Tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja opintojen suorittaminen kestää noin kolme vuotta.

- Poliisikoulutuksessa opiskellaan jatkossakin käytännön poliisityössä tarvittavia keskeisiä tietoja ja taitoja, kuten kenttätoimintaa, rikostutkintaa ja liikenteen­valvontaa. Tutkintoon kuuluu myös esimerkiksi ajokoulutusta, oikeustieteitä sekä voimankäytön ja kielten opintoja. Opittua sovelletaan käytäntöön yhden opintovuoden kestävällä harjoittelujaksolla, kertoo koulutuspäällikkö Eero Salo .

- Uusia osia tutkinnossa ovat muun muassa tutkimukseen ja kehittämiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät opinnot. Esimerkiksi johtamis­opinnoilla opiskelija hankkii valmiuksia johtaa partion toimintaa ja operatiiviseen tilanteeseen liittyviä alkutoimenpiteitä. Vapaasti valittavia opintoja ei ollut vanhassa perustutkinnossa lainkaan, mutta nyt niitä on tarjolla yli 20 opintojaksoa. Amk-tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja vähintään 10 opintopisteen verran.

Käyttöön elokuussa

Vaikka uudessa tutkinnossa on sisällöllisesti paljon samaa kuin vanhassa, opetussuunnitelma on rakennettu kokonaan uudelleen.

- Tutkinnon rakenne ja kaikki opintokokonaisuudet on tarkkaan mietitty. Opetus­suunnitelmatyöhön on osallistunut vuoden projektin aikana noin sata henkilöä Polamkista. Lisäksi opetussuunnitelmasta pyydettiin lausunnot esimerkiksi poliisin yksiköiltä, keskeisiltä sidosryhmiltä ja ammattijärjestöiltä, Eero Salo kertoo.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2014, kun ensimmäiset Poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijat aloittavat opintonsa.

» Tutustu uuteen opetussuunnitelmaan (pdf-tiedosto, 2,2 Mt)

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen