Uudesta julkaisusta työkaluja poliisin työhyvinvoinnin tukemiseen

Julkaisuajankohta 13.12.2011 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt teos, jossa käsitellään poliisin henkilöstöbarometrien havaintoja työhyvinvoinnista. Henkilöstön työhyvinvointi, johtaminen ja organisaatioilmasto -teos palvelee työhyvinvoinnin kehittämistä erityisesti poliisihallinnossa, mutta kehittämistyön haasteet ovat pitkälti samoja myös työelämässä yleensä.

Poliisin henkilöstöbarometrin kyselytutkimuksia on tehty vuodesta 1999 alkaen. Henkilöstöbarometrin avulla Poliisihallitus ja poliisin eri yksiköt seuraavat työhyvinvoinnin tilaa sekä saavat palautetta ja suuntaavat kehittämistyötä. Tuoreen teoksen artikkeleissa analysoidaan vuosien 2008 ja 2010 henkilöstöbarometrikyselyjen havaintoja työhyvinvoinnista ja tuodaan teoreettista syvyyttä havaintoihin.

- Se, miten asiantilan havaitaan olevan, ei kerro, mitä sen kehittämiseksi olisi tehtävä. Kun työhyvinvointiin halutaan vaikuttaa ja sitä halutaan kehittää toivottuun suuntaan, täytyy kyetä näkemään barometrin havaintojen taakse, huomauttaa toinen teoksen toimittajista, erikoistutkija Vesa Huotari Poliisiammattikorkeakoulusta.

- Asiantuntemus, jota kehittämistyö vaatii, on usein monitahoista ja -tieteistä. Tällaisen ymmärryksen työpaikkakohtainen muodostaminen on erityinen haaste kaikkialla työelämässä, katsoo erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä Poliisiammattikorkeakoulusta.

Ruusuja varmasta työpaikasta, risuja tiedonkulusta

Poliisihallinnon työntekijät ovat moneen työhönsä liittyvään asiaan tyytyväisempiä kuin muut valtionhallinnossa työskentelevät. Muun muassa työpaikan varmuus, sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä, arvojen selkeys ja ymmärrettävyys sekä työn innostavuus saavat työntekijöiltä hyvän arvion.

Vähemmän tyytyväisiä ollaan työyhteisön sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun, avoimuuteen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä oman osaamisen kehittämismahdollisuuksiin. Muuta valtionhallintoa heikommaksi arvioidaan myös työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön, työtilat ja -välineet sekä mahdollisuus yhdistää työ- ja yksityiselämä.

Poliisin henkilöstöbarometri on osa jatkuvaa ja pitkäjänteistä työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää työtä poliisissa. Barometrin tulokset tulevat poliisin yksiköiden käyttöön sähköisen käyttöliittymän kautta. Poliisiammattikorkeakoulu on alusta saakka toiminut asiantuntijana henkilöstöbarometrijärjestelmän systemaattisessa kehittämisessä.

Henkilöstön työhyvinvointi, johtaminen ja organisaatioilmasto -teos on luettavissa verkkojulkaisuna ja tilattavissa painettuna Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilta www.polamk.fi/julkaisut .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen