Uusi tulliselvitysrikossäännös auttaa talousrikollisuuden torjunnassa

Julkaisuajankohta 26.6.2009 0.00
Uutinen

Tulliselvitysrikoksia koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1. lokakuuta 2009. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusraportin mukaan uusi säännös on tarpeellinen lisäkeino järjestäytyneen talousrikollisuuden torjunnassa.

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemassa tutkimusraportissa arvioidaan asiaa valmistelleen työryhmän ensimmäistä mietintöä uudeksi tulliselvitysrikossäännökseksi. Tutkimus on yleiskatsaus eräisiin viime vuosina tuonti- ja vientitoiminnassa ilmenneisiin väärinkäytöksiin. Raportissa arvioidaan ehdotetun säännöksen tehokkuutta näiden väärinkäytösten torjunnassa.

- Uutta tulliselvitysrikossäännöstä voidaan pitää tarpeellisena apuna järjestäytyneen ja vakavan talousrikollisuuden torjunnassa, sanoo tutkimuksen tehnyt tulliylitarkastaja Jussi Leppälä.

Säännöksen tarkoittamassa tulliselvitysrikoksessa suomalaiselle viranomaiselle annetaan maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä väärää tietoa tavaran laadusta, määrästä tai arvosta, mutta veropetoksen tai salakuljetuksen tunnusmerkistöt eivät kuitenkaan täyty. Väärien tietojen antamisella voidaan esimerkiksi pyrkiä valmistelemaan myöhemmin tehtävää arvonlisäveropetosta.

Lakiuudistus tuo tulliselvitysrikoksia koskevan säännöksen piiriin tapaukset, jotka tähän asti ovat olleet rangaistavissa ainoastaan tullirikkomuksena. Samalla enimmäisrangaistus kovenee tuntuvasti. Tällä hetkellä tullirikkomuksesta voidaan tuomita ainoastaan sakkorangaistus, mutta lakiuudistuksen voimaantultua ankarin mahdollinen rangaistus on kolme vuotta vankeutta.

- Lakiuudistus vähentää rikokseen ryhtymisen motivaatiota ensinnäkin ankaramman rangaistuksen kautta. Toiseksi, kiinnijäämisestä tulee todennäköisempää, kun esitutkintaviranomaiset saavat käyttöönsä kattavammat keinot tekokokonaisuuksien estämiseen, selvittämiseen ja paljastamiseen. Lisäksi lakimuutos tehostaa rikoshyödyn takaisinsaantia, Leppälä arvioi.

Tulliselvitysrikos - Lainsäädäntöehdotuksen arviointia ­ -tutkimuksen aineistona käytettiin asiakirjoja, raportteja ja asiantuntijahaastatteluja.

Lisätietoa julkaisusta on www-sivujen kohdassa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja -julkaisusarja .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen