Vaikuttavuustutkimus: Vastavalmistuneet poliisit ovat motivoituneita ja osaavia

Julkaisuajankohta 30.11.2011 0.00
Uutinen

Tuoreen vaikuttavuustutkimuksen mukaan poliisin perustutkinto antaa erittäin hyvät ammatilliset perusvalmiudet poliisin työhön, ja tutkinnon suorittaneet ovat motivoituneita ammattiinsa.

Koulutuksen vaikuttavuustutkimuksessa arvioitiin, saavuttaako poliisin peruskoulutus sille asetetut tavoitteet. Ovatko vastavalmistuneet poliisit asenteiltaan, arvoiltaan ja motivaatioltaan valmiita ammattiin? Millaisen peruspoliisityön osaamisen he ovat saaneet Poliisiammattikorkeakoulusta? Kuinka hyvät valmiudet valmistuneilla on poliisin eri tehtäväalueilla: kenttätoiminnassa, liikennevalvonnassa ja rikostutkinnassa?

Poliisikoulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin nyt ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun yhdistynyt poliisioppilaitos aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa.

- Poliisin perustutkinnosta valmistuneiden henkilökohtaiset valmiudet ja poliisityön perusosaaminen ovat erittäin hyvällä tasolla, summaa raportin tehnyt erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisosastolta.

- Arvioita pyydettiin sekä valmistuneilta poliiseilta että heidän lähiesimiehiltään. Monet vastavalmistuneiden lähiesimiehistä vertasivat nykyisiä valmistuneita omaan osaamiseensa nuorina poliiseina, ja pitivät nykyisiä valmistuneita takavuosiin verrattuna erittäin osaavina ja motivoituneina sekä kiinnostuneina kehittämään ammattitaitoaan, Vuorensyrjä kertoo.

Käytännöllinen koulutus vahvuutena

Käytännön ja teorian yhdistäminen on poliisin peruskoulutuksen valtti.

Vaikuttavuustutkimuksen perusteella poliisikoulutuksesta valmistuneiden vahvuuksia ovat poliisitoiminnan vastuullisuuden sekä poliisin oikeudellisten ja moraalisten velvoitteiden ymmärtäminen, hyvä peruspoliisiosaamisen taso ja hyvä motivaatio ammattiin. Vastavalmistuneilla on hyvät valmiudet myös poliisin tietojärjestelmien ja rekisterien käytössä, voimankäytössä ja rikosoikeudessa.

- Vastavalmistuneet poliisit kiittivät erityisesti koulutukseen sisältyviä laajoja case-harjoituksia, joissa eri oppiaineiden osaamista sovelletaan todellisia poliisityön tilanteita vastaavissa tehtävissä. Joillakin yleissivistävillä tutkintokoulutuksen alueilla teorian ja käytännön sulauttaminen toisiinsa voisi vastanneiden mielestä olla vielä konkreettisempaa, Matti Vuorensyrjä kertoo.

- Vastavalmistuneet ovat erittäin motivoituneita tekemään kenttätyötä, mutta motivaatio rikostutkinnan ja liikennevalvonnan tehtäviin voisi olla vielä nykyistä parempi, Vuorensyrjä kertoo.

Poliisin peruskoulutuksen vaikuttavuustutkimus on luettavissa Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilla www.polamk.fi/julkaisut .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen