Väitöstutkimus: Nollatoleranssi on tehokas, mutta haastava tapa hoitaa järjestyshäiriöitä

Julkaisuajankohta 23.10.2014 0.00
Uutinen

Nollatoleranssi eli poliisin tiukka tarttuminen järjestyshäiriöihin on tehokas, mutta haastava tapa toimia, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta. Niin kutsutulla kohdistetulla järjestyspoliisitoiminnalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, mutta sillä voi kuitenkin olla ennakoimattomia sivuvaikutuksia.

Nollatoleranssi tehoaa hyvin vain silloin, kun ongelmia aiheuttaviin syihin puututaan yhteiskunnassa laajalti.

- Haasteena on kuitenkin se, että nollatoleranssilla voi olla kielteisiä sivuvaikutuksia. Ongelmat voivat siirtyä tehovalvotulta alueelta toisaalle. On myös mahdollista, että kaikki syrjäytyneet leimataan potentiaalisiksi rikollisiksi, kertoo väitöstutkimuksen tekijä, Poliisiammattikorkeakoulun kriminologian yliopettaja Timo Korander .

Korander kehitti väitöstutkimuksessaan poliisisoinnin käsitteen. Poliisisoinnilla tarkoitetaan sitä, että hyvinvointivaltion aiemmin hoitamat ongelmat jätetään poliisin hoidettaviksi. Pahimmillaan poliisisointi voi esimerkiksi kasvattaa syrjäytyneiden joukkoa.
 
Vertailussa Suomi ja New York

Väitöstutkimuksessa vertaillaan Suomen ja New Yorkin järjestyspoliisitoiminnan nollatoleranssia niin teorian kuin toiminnankin tasolla. Tutkimuksessa analysoidaan rikottujen ikkunoiden teoriaa, joka on kuuluisin poliisin järjestyksenvalvontaa käsittelevä teoria. Teorian mukaan yksi rikottu ikkuna johtaa muiden ikkunoiden rikkomiseen, joten asia on korjattava välittömästi. Teoriassa oletetaan, että nollatoleranssi pieniä rikoksia kohtaan estää myös vakavien rikosten syntymistä ja lisääntymistä.

Koranderin mukaan teoria ohjaa poliisin toimintaa sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Molemmissa maissa poliisilla on mahdollisuus puuttua asioihin herkästi ja valvonta kohdistuu samantyyppisiin asioihin, mutta eroja toiminnalle luovat sekä toiminnan tavoitteet että yhteiskuntien erilaisuus.

Poliisiammattikorkeakoulun kriminologian yliopettajan Timo Koranderin väitöskirja Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi. Tutkimus New Yorkin rikoksentorjunnan uuskonservatiivi-mallista Suomessa tarkastetaan Turun yliopistossa lauantaina 25.10.


» Tutustu väitöskirjaan verkossa
» Turun yliopiston väitöstiedote

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen