Vastavalmistuneet: Käytännön kokemus parasta poliisikoulutuksessa

Julkaisuajankohta 1.7.2015 10.40
Uutinen

Vastavalmistuneet: Käytännön kokemus parasta poliisikoulutuksessa

Vastavalmistuneet poliisit ovat erittäin sitoutuneita ammattiinsa, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun tekemä poliisikoulutuksen vaikuttavuustutkimus. Poliisikoulutuksen sisältöihin ollaan hyvin tyytyväisiä: vastavalmistuneet arvostavat erityisesti koulutuksen ja työharjoittelujen antamaa käytännön kokemusta.

Poliisin perustutkintokoulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin nyt kolmannen kerran. Tällä kertaa tutkimuksessa oli mukana vuosina 2012 ja 2013 Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuneita poliiseja. Tutkimuksessa arvioitiin, millaisen peruspoliisityön osaamisen opiskelijat ovat saaneet ja miten he ovat työllistyneet. Myös vastavalmistuneiden asenteita ja motivaatiota ammattia kohtaan tutkittiin.

Tutkimukseen osallistuneet vastavalmistuneet poliisit työllistyivät hitaammin kuin edellisen tutkimuksen vastaajat, vuosina 2009 - 2011 valmistuneet. Valmistuneista noin 70 prosenttia oli poliisityössä vuoden-kahden vuoden kuluttua valmistumisesta. Aiemmassa tutkimuksessa luku oli 85 prosenttia.

- Hitaammasta työllistymisestä huolimatta valmistuneet poliisit ovat edelleen erittäin sitoutuneita poliisin ammattiin ja poliisiuraan. Noin 85 prosenttia valitsisi poliisin ammatin uudestaan nykyisten tietojensa ja elämänkokemuksensa valossa. Yhtä moni piti todennäköisenä, että jatkaa uraansa poliisissa, kertoo erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä Poliisiammattikorkeakoulusta.

Työelämävastaavuus on poliisikoulutuksen valtti

Poliisikoulutuksen sisältöihin oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä, ja koulutuksen työelämävastaavuus nähtiin hyväksi.

- Etenkin poliisin tietojärjestelmien koulutus, voimankäyttökoulutus ja kenttätoiminnan koulutus yleisemminkin, rikosoikeuden opetus, liikennevalvonnan perusteiden koulutus sekä tutkinnan perusteiden koulutus nähtiin onnistuneiksi, listaa Matti Vuorensyrjä.

Kaikkein eniten valmistuneet poliisit arvostivat sitä käytännön kokemusta, jota he saivat Poliisiammattikorkeakoululla harjoituksissa ja poliisilaitoksilla työharjoittelujaksojen aikana.

Vaikuttavuusarvioinnin raportissa on nyt mukana ensimmäistä kertaa mukana opettajien puheenvuoroja, joissa he vastaavat palautteeseen.

- Opettajien puheenvuorojen toivotaan edistävän keskustelua tutkinnon työelämävastaavuudesta ja parhaista pedagogisista käytännöistä, Vuorensyrjä kertoo.

www.polamk.fi/julkaisut

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen