Viharikollisuuden määrässä ei suuria muutoksia viime vuonna

Julkaisuajankohta 2.11.2015 10.04
Uutinen

Poliisin tietoon tuli viime vuonna 1,3 prosenttia vähemmän viharikosepäilyä kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 kirjattiin 822 rikosilmoitusta, jotka luokiteltiin epäillyiksi viharikoksiksi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa. Vuonna 2013 viharikospäilyjä oli 833, ja vuonna 2012 tapauksia oli 732.

Edellisvuosien tapaan suurin osa vuoden 2014 rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella.

Rasististen rikosepäilyjen määrä vakaa

Epäiltyjen rasististen rikosten määrä väheni hieman vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2014 poliisi kirjasi 678 epäiltyä rasistista rikosta, kun vuonna 2013 niitä oli 710. Epäiltyjen rasististen rikosten määrä on kuitenkin pysynyt suhteellisen vakaana vuosina 2008­–2014.

Vammaisuuteen perustuvien epäiltyjen viharikosten määrä yli kaksinkertaistui vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2013 epäiltyjä vammaisuuteen kohdistuvia viharikoksia oli 11, kun viime vuonna niitä ilmeni 29.

Myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät epäillyt viharikokset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2014 epäiltyjä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä viharikoksia oli yhdeksän edellisvuotta enemmän.

Ensimmäinen vihamotiivin sisältävä murha

Vuoden 2014 viharikosselvityksessä ilmeni ensimmäinen epäilty vihamotiivin sisältävä murha. Tekijänä oli etniseen vähemmistöön kuuluva henkilö ja uhrina kantaväestöön kuuluva henkilö, ja epäilty vihamotiivi oli rasistinen. Ensimmäinen epäilty vihamotiivin sisältämä henkirikos tuli poliisin tietoon vuonna 2012. Tuolloin nimikkeenä oli tappo, ja viharikosta epäiltiin uskontoon perustuen.

– Vaikka kyseessä ovat ensimmäiset poliisin tietoon tulleet vihamotiivin sisältävät henkirikokset, ilmiöstä ei vielä voi puhua. Yksittäistapaukset eivät tilastollisesti osoita, että väkivalta olisi lisääntynyt tai vakavoitunut epäillyissä viharikoksissa, huomauttaa tutkija Tero Tihveräinen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Viharikollisuuden vuosiraportti 2014 on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa www.polamk.fi/julkaisut .

Epäiltyjen viharikosten ja rasististen rikosten määrä vuosina 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Rasistiset rikokset 741 788 641 710 678
Muut viharikokset 119 131 91 123 144
Yhteensä 886 919 732 833 822

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen