Murupolku

Blogit

Blogit

Kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä

Jorma Ollila Polamk_Avauksia Julkaisupäivä 2.5.2013 10.48 Blogit

”Tiemaksuja, ei kai nyt sentään!” Tällaisen kommentin yleensä saan, kun mainitsen, että toimin liikenneministeri Merja Kyllösen asettaman tiemaksuja selvittävän työryhmän puheenjohtajana.

Tämä reaktio ei ole mitenkään yllättävä, sillä ihmisillä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä tiemaksuilla oikein tarkoitetaan. Laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua tiemaksujen hyvistä ja huonoista puolista ei voida käydä ennen kuin tiemaksuista ja niiden vaikutuksista on konkreettista tietoa.

Vetämäni työryhmän tehtävänä on nimenomaan tuottaa tätä tietoa, jotta seuraava hallitus voi ottaa kantaa siihen, edetäänkö asiassa vai ei. Työryhmän tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten Suomen tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä.

Miksi tiemaksuja sitten ylipäätään tarvitsee tutkia? Tähän on monia syitä. Tiemaksujen selvittämisen keskeisenä motiivina on tieliikenteen taloudellisen ohjauksen lisääminen. Taloudellisella ohjauksella halutaan vaikuttaa liikennesuoritteeseen eli tehostaa liikennejärjestelmää, vähentää ympäristöhaittoja ja parantaa turvallisuutta. Nykyinen tieliikenteen verotus on liian karkea liikkumisen ohjaamiseen, koska se on alun perin suunniteltu vain tulojen keräämiseen valtiolle.

Oikeudenmukainen ja tehokas hinnoittelu edellyttäisi, että autoilijalta perittävä maksu asetettaisiin ajan, paikan ja auton ominaisuuden mukaan. Aiemmin tällainen ei ole ollut teknisesti mahdollista. Paikannusteknologia on kuitenkin kehittynyt merkittävästi ja esimerkiksi satelliittipaikannukseen perustuvat maksujärjestelmät tulevat olemaan teknisesti ja taloudellisesti realistisia vaihtoehtoja lähitulevaisuudessa.

Ajoneuvon paikantaminen on asia, joka selvästi huolettaa autoilijoita. Työryhmä teetti kesällä kansalaiskyselyn ihmisten käsityksistä autoilun verotuksen ja tiemaksujen oikeudenmukaisuudesta. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että suuri osa vastaajista (58 %) suhtautui kielteisesti siihen, että ajoneuvon liikkumista seurattaisiin esimerkiksi satelliittipaikannuksen avulla.

Mielenkiintoista oli se, että nuoremmat henkilöt suhtautuivat paikannukseen selvästi kielteisemmin kuin vanhemmat henkilöt. Alun perin olisi voinut kuvitella juuri päinvastoin. Olemme työryhmässä tehneet sellaisen tulkinnan, että nuoret henkilöt kokevat paikannuksen eräänlaisena puuttumisena heidän elämäänsä, kun taas vanhemmat henkilöt kokevat paikannuksen turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

Tämä on yksi esimerkki niistä monista yhteiskunnallisista kysymyksistä, joita tiemaksuihin liittyy. Avoin keskustelu ja eri vaihtoehtojen perusteellinen selvittäminen ovat hyvin tärkeitä tässäkin asiassa. Työryhmä toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tiedotamme säännöllisesti työn etenemisestä, järjestämme sidosryhmäseminaareja jne. Toivon, että osallistutte aktiivisesti tähän keskusteluun ja tuotte omat näkemyksenne esiin, sillä tavoin voitte vaikuttaa.

Jorma Ollila

Jorma Ollila on puheenjohtaja liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää, miten päästään kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Ollila on entinen Nokian toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä nykyinen Shellin ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja.