Murupolku

Blogit

Blogit

Koulutusyhteistyö alkanut − opiskelijat saapuneet

Polamk_Avauksia Mervi Parviainen Julkaisupäivä 31.8.2017 12.49 Blogit

Pelastusalan päällystötutkintoon johtava kurssi AmkN17 on aloittanut opintonsa. Kyseisen tutkinnon tutkinnonanto-oikeus on Poliisiammattikorkeakoululla, ja toteutuksesta vastaa Kuopiossa sijaitseva, ainoa valtakunnallinen pelastusalan oppilaitos Pelastusopisto.

Vuoden 2023 heinäkuun loppuun eletään siirtymävaihetta, jonka aikana Pelastusopistossa on sekä Polamkin että Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Savonian opiskelijat tähtäävät palopäällystön tutkintoon, jonka tutkintonimikkeenä on insinööri AMK. Käytännössä molempien opiskelijaryhmien arki noudattaa Pelastusopiston käytäntöjä eikä mitään erotteluja tehdä.

Järkiavioliitossa on avioehto

Uudistuksen taustalla oli tarve turvata pelastusalan päällystötutkinnon rahoitus. AMK-maailman myllerrykset iskivät Savonia-ammattikorkeakouluun, joka siirsi koulutusleikkaukset myös päällystötutkintoon. Suunnitteluvaiheessa uudistus herätti täällä Savossa kovasti kohua ja vastustusta, pelättiin jopa, että poliisit ovat imaisemassa kaiken pelastusalan koulutuksen Tampereelle. Tuolloin esitin kevennyksenä, että pelko on aiheeton, koska meidän harjoitusalueellamme poltetaan montaa kertaa päivässä, Hervannan alue on kertapoltolla selvä.

Molemmin puolin oli havaittavissa tiukkaa, mutta ymmärrettävää rahakukkaron vartiointia. Niinpä tässä järkiavioliitossa on avioehto ja molemmilla omat rahat.

Käytännön tekemisen ja toisen oppilaitoksen toimintoihin tutustumisen kautta rauha on laskeutunut tontille. Toimintatapoja on hiottu ja vielä hiotaan, ja olemme oppineet toinen toisiltamme. Olen vakuuttunut, että kaikki on kunnossa, jotta opiskelijat pääsevät keskittymään olennaiseen eli oppimiseen.

Osaamistavoitteet on kirjattu Pelastusopiston valmistelemaan ja Polamkin vahvistamaan opetussuunnitelmaan vastaamaan toimialan tarpeita, kuten aikaisemminkin.

Yhteistyö kunnioittaa toimialojen erityispiirteitä

Kummallakin oppilaitoksella ja toimialalla on omat erityisyytensä, joita on kunnioittaminen. Samalla kuitenkin on perusteltua etsiä uusia yhteistyökuvioita, joilla syvennetään oppilaitosten jo pitkään tekemää yhteistyötä. Esimerkiksi Turun tapahtumat ovat entisestään kannustamassa viranomaisyhteistyön laajempaan huomiointiin koulutuksessa.

Pelastusala kytkeytyy osaksi laajempaa soteuudistusta, mikä pitää koulutuksen järjestäjän varpaillaan. Meillä pitää olla valmius vastata toimintaympäristön muutoksiin, vaikka tiedämmekin, että koulutus on kuin iso laiva. Sitä ei käännetä ihan hetkessä ja uudistukset tuottavat tulosta vasta muutamien vuosien kuluttua.

Ministeri Risikon aloitteesta koko pelastusalan koulutusta tarkastellaan. Pohdinnassa ovat mm. lähihoitajatutkinnon liittäminen pelastajatutkintoon, pelastajatutkinnon laajentaminen amk-tasoiseksi ja sen aiheuttamat muutostarpeet muihin tutkintoihin. Tässä kuulemme mielellämme Polamkin kokemuksia. Samaan aikaan meneillään on vielä sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmän kehittäminen.

Paljon siis tapahtunut, menossa ja tulossa; voisi sanoa, että tyven ei tässäkään laguunissa viihdy. Mutta yhteistyössä eteenpäin. Teemme kaikki työtä, jolla osaltaan edistämme suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta.

Mervi Parviainen

HTT Mervi Parviainen on toiminut Pelastusopiston rehtorina kuusi vuotta.