Murupolku

Blogit

Blogit

Miten Polamkissa opiskellaan?

Antti Hämäläinen Julkaisupäivä 25.8.2021 9.30 Blogit

Poliisiammattikorkeakoulun opinnot aloittaessani en ollut ihan varma, mitä kaikkea opetus tulisi pitämään sisällään ja miten opinnot olisi jaoteltu ja toteutettu. Pohdin myös, mahtaako tämä erota merkittävästi muista korkeakouluopinnoista. Polamkissa nyt vuoden opiskeltuani olen saanut hyvän käsityksen tähänastisesta opetuksesta ja kerron hieman sen sisällöstä. 

Polamkin tarjoama opetus tuo kattavasti esiin ammattikorkeakouluopiskelun eri elementtejä. Tarjolla on paljon asioiden ja kokonaisuuksien opiskelua ja perinteistä opitun tenttaamista. Erilaisia taitoja ja osaamista harjoitellaan myös käytännössä ja oppimista testataan osaamisen näytöillä. Polamkin kampuksella olevalla ajoharjoitteluradalla voi käydä kuljettamassa poliisiautoa tarkkuutta vaativan radan ympäri, ja myöhemmin kyseinen rata täytyy läpäistä ajokokeessa tietyssä ajassa ja ilman isompia virheitä. Sama pätee myös esimerkiksi ampumataidon harjoitteluun. Ampumaradalla opetellaan turvallista aseen käsittelyä ja ampumisen tekniikkaa, ja myöhemmin osaaminen testataan erilaisilla näyttökokeilla.

Opiskelun alkaessa opinnot sisältävät paljon käytännön asioiden hoitamista, teorian opettelua, juridista ajattelua ja viestintää. Opetuksessa on mukana myös ryhmätöiden tekoa, luokassa tai etänä toteutettuja luentoja sekä erilaisia seminaareja. Seminaariin valmistauduttaessa omaan aiheeseen syvennytään kattavasti ja opitaan samalla tiedonhankintaa. Itse seminaarissa oma seminaarityö esitellään ja työn tekemisen aikana mietityttämään jääneisiin kysymyksiin saa vastauksia kyseiseen aiheeseen erikoistuneelta opettajalta. Polamkin seminaareissa voidaan pohtia vaikkapa laintulkintaa pakkokeinojen käytön osalta ja syventyä aiheisiin keskustelun ja esimerkkien kautta. Seminaarityöt haastavat opiskelijaa, mutta niiden tekeminen on mielenkiintoista ja hyvä tapa oppia eri aiheista syvällisesti. 

Opintojen alun teoriapainotteisesta opetuksesta siirrytään myöhemmin opittujen asioiden soveltamiseen käytännössä. Harjoitukset lisääntyvät, ja hiki tulee yhä useammin opiskeluviikon aikana. Toisinaan päällä on raskaammat suojavälineet, ja toisinaan harjoitusten tilanteista ei selvitä pelkästään puhumalla. Harjoituksissa opiskelijat toimivat vuorollaan poliisipartiona ja kanssaopiskelijat voivat toimia esimerkiksi baarissa rettelöivinä asiakkaina tai hätäkeskukseen soittaneina henkilöinä. Polamkin alueella sijaitseva harjoituskaupunki tarjoaa hyvät olosuhteet erilaisten tilanteiden harjoitteluun. Poliisin apua vaativa tilanne saadaan harjoiteltua vaikka asunnossa, baarissa, bussissa tai ihan vain kadulla.

Hikoilua on tosin tiedossa jo opintojen alussakin voimankäytön perusteiden ja liikuntakasvatuksen muodossa. Uimataitoa, kestävyyttä ja lihaskuntoa testataan ja harjoitellaan erilaisten treenien muodossa koulun aikana. Lisäksi Polamkin kampuksella voi käydä pelailemassa useita pallopelejä iltaisin tai treenata hyvissä puitteissa, jos koulupäivä sattui muodostumaan vain luokassa istumisesta. Henkilökohtaisiin suosikkeihini ovat kuuluneet salibandy, rantalentopallo ja läheisellä jäähallilla pyörivät koulun jääkiekkojoukkueen jäävuorot.

Erityisen Polamkista mielestäni tekee koululla vallitseva ryhmähenki ja tietenkin täällä opiskeltavat poliisin työhön valmistavat asiat. Poliisiammattikorkeakoulussa aloittava kurssi jaetaan luokkiin ja opetus tapahtuu usein luokkakohtaisesti. Joskus opetuksessa on mukana useampi luokka ja välillä koko kurssikin. Omien luokkatoverien tarjoamaa tukea ja turvaa ei voi väheksyä, ja olisikin vaikea kuvitella, millaista opiskelu olisi ilman luokkalaisten läsnäoloa ja yhdessä koettuja asioita. Heidän kanssaan koetaan stressaavat tentit, vaativat harjoitukset ja uhkaavasti lähestyvät koulutöiden viimeiset palautuspäivät. Samalla porukalla on myös hyvä välillä vaihtaa vapaalle ja virkistäytyä! Yhdessä kuljettava opintojen polku on miellyttävää kohdata luokkatoverien tukemana ja kannustamana. Aina voi kysyä tai varmistaa asian kaverilta!

Antti 

[email protected]