Murupolku

Blogit

Blogit

Muutoksessa tarvitaan yhteistyötä ja rohkeutta

Polamk_Avauksia Markku Lahtinen Julkaisupäivä 8.11.2013 11.21 Blogit

15-vuotias ammattikorkeakoulujärjestelmä on historiansa suurimman muutoksen keskellä. Ammattikorkeakoulujen odotetaan uudistavan työ- ja elinkeinoelämän rakenteita ja luovan uusia innovaatioita ja hyvinvointia. Samanaikaisesti niiden resursseista kuitenkin leikataan pois noin viidennes.

Tämän yhtälön ratkaiseminen edellyttää ammattikorkeakouluilta muutakin kuin tehtävien hoitamista hieman aiempaa halvemmalla. Tehokkaaksi tunnetun tutkintokoulutuksen lisäksi meitä haastetaan erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä kansainvälistymisessä.

Näkisin yhä tärkeämpänä, että korkeakoulut löytävät toisensa ja osaavat hyödyntää toistensa vahvuuksia yhteisissä monialaisissa TKI-hankkeissa. Tällaiseen toimintaan on Tampereella erityisen hyvät mahdollisuudet. Täällä on kaksi ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa ja lisäksi monipuolista VTT:n toimintaa. Mielestäni nyt on korkea aika lähteä ennakkoluulottomasti hakemaan rahoitusta yhteisille toteutuksille. Yhdessä jalostetuilla ideoilla ja innovaatioilla voimme viedä eteenpäin koko Suomen hyvinvointia.

Turvallisuus on yksi ala, jossa Poliisiammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen yhteistyö voisi lähteä liikkeelle, mutta ei suinkaan ainoa. Esimerkiksi pelastuspalvelujen ja ensihoidon alueella olisi ammattikorkeakouluillakin paljon yhteistä kehitettävää, vaikkapa palvelujen edellyttämissä teknisissä järjestelmissä tai käytännön apuvälineissä.

Kaiken toiminnan suuntautuessa yhä globaalimmaksi kasvaa tarve kouluttaa kansainväliseen kilpailuun ja yhteistyöhön tottuneita ammattilaisia. Kansainvälistymisellä on myös ei-toivottuja vaikutuksia, kuten julkisuudessakin paljon käsitelty uhka tietomurroista ja väärinkäytöksistä. Tässä tarvitaan korkeakoulujen ja kaikkien toimijoiden laaja-alaista yhteistyötä, muutoin olemme vaarassa menettää pelimerkkimme ennen kuin edes pääsemme kunnolla mukaan peliin. Mikä olisikaan oikeampi paikka tutkia ja vaikuttaa turvallisuustoimiin, asenteisiin ja tuotekehitykseen kuin Poliisiammattikorkeakoulu.

Suomelle ja suomalaisille kansainvälistyminen on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Tuore koulutusvientiraportti haastaa korkeakoulut kouluttamaan kolme kertaa enemmän ulkomaisia opiskelijoita kuin nykyisin. Alusta lähtien päämääränä pitää olla liiketaloudellisesti kannattava toiminta. Maamme maine turvallisena ja puhtaana asuin- ja elinympäristönä kannattaa hyödyntää − ja varsinkin tamperelaisten korkeakoulujen kehittää yhteisiä vientituotteita rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Pienet kehittämistoimet eivät enää riitä, nyt tarvitaan tiikerinloikkia.

Markku Lahtinen

Markku Lahtinen on koulutukseltaan konetekniikan lisensiaatti Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Tampereen teknillinen yliopisto). Hän on toiminut Tampella Power Oy:ssä voimalaitosten suunnittelujärjestelmien kehitystehtävissä. Tampereen ammattikorkeakoulun rehtorina hän on toiminut vuodesta 1997 alkaen ja vuodesta 2010 alkaen Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun fuusiona syntyneen uuden TAMKin rehtorina. Vuonna 2012 hänet valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2012−2013.