Blogit

Blogit

Period 8, närstudier

Vanessa Johansson Jessica Örn Julkaisupäivä 3.4.2014 9.49 Blogit

Period 8, närstudier

 

Period 8, är 6 veckor fördjupade studier av det man gick igenom under perioderna 1-7. Arbetspraktiken gick väldigt fort, det kändes som att man bara hann ut på praktik och sen skulle man in tillbaka till skolan.

Det var med blandade känslor vi kom tillbaka till skolan. Dels skulle det bli kul att träffa klasskamraterna och få höra vad de fått vara med om under praktikperioden, dels kändes det också som att man skulle få ut mera av teorilektionerna under den här perioden då man själv har något att relatera till gällande det läraren föreläser om. Men det kändes också slött att man skulle vara tvungen att sitta i skolbänken igen, man var ju van med att jobba.

En stor del av oss i klassen hade haft semester någon vecka före period 8 började, så det kändes nästan som en kalldusch att vara tillbaka i skolbänken. I period 8 har vi en hel del grupparbeten och andra skriftliga arbeten att göra. Vi har t.ex. ett stort grupparbete, där vi bland annat skall planera och ordna en övningsdag för våra klasskamrater. Dessutom har vi en längre straffrättsuppsats att skriva. I den skall man analysera lagen, rättslitteraturen, och eventuellt något HD-prejudikat.

Ämnena vi har i denna period är bl.a. polisförvaltning, straffrätt, straffprocessrätt, trafik, allmän polislära, kriminalteknik o. -taktik samt föreläsningar om bl.a. Tepo-verksamheten i Finland, ekonomisk brottslighet och hundverksamhet.

De flesta i vår klass kommer att fara tillbaka till samma polisstation för fältarbetspraktiken, så gör vi båda, men några byter polisstation inom polisdistriktet och någon byter helt polisdistrikt för fältpraktiken. I t.ex. Västra Nylands polisinrättning ville befälet att man helst skulle vara kvar på samma ort som arbetspraktiken, dels för att man då vet hur systemet fungerar på just den stationen men också för att man redan då känner till området. Dessutom är det meningen att vi under fältpraktiken skall vara självständiga i vårt arbete. Under arbetspraktiken hade vi en handledare som man oftast var med, och man var också under handledarens ansvar i allt man gjorde. Under fältpraktiken ligger ansvaret på oss själva.

Vanessa&Jessica

Jessica Örn Polisstuderande bloggar Vanessa Johansson sv