EPRAS sisältö

Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services (EPRAS)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa hankkeessa kehitetään ja toteutetaan sähköinen, verkkopohjainen koulutuspaketti poliisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen, kohtaamiseen, puuttumiseen ja palveluihin ohjaamiseen. Yhteisesti luotu verkkokoulutuspaketti mahdollistaa toimijoiden yhteisen ymmärryksen sekä molemminpuolisen oppimisen ilmiöstä ja siten edesauttaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen suunnittelusta poliisin täydennyskoulutuksen osalta.

Hankkeessa järjestetään myös näkyvää kansalaisille kohdistettua kampanjointia lähisuhdeväkivallasta ilmiönä ja turvakotipalveluista. Kampanjoinnissa hyödynnetään vahvasti sosiaalista mediaa ja tietoisuutta ilmiöstä lisätään toiminta-alueiden yleisötapahtumissa, poliisilaitoksilla, kouluissa, neuvoloissa sekä muissa sosiaali- ja perusterveydenhuollon yksiköissä. Hankkeen vaikuttavuutta tutkitaan ja arvioidaan koko hankkeen ajan. Tutkimusosiosta vastaa pääosin Jyväskylän yliopisto.

Kesto: maaliskuu 2017 – elokuu 2019

Projektikumppanit: THL (koordinaattori), Polamk, Jyväskylän yliopisto. Liitännäispartnereina Poliisihallitus, Kuntaliitto, Tampereen, Vaasan, Jyväskylän, Nokian ja Äänekosken kaupungit, Kangasala kunta, JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos Saarikka sekä Tampereen, Vaasan ja Jyväskylän turvakodit.

Rahoitus: Euroopan unionin REC-ohjelman (Rights, equality and citizenship programme 2014 - 2020) tuki, haku JUST/2016/RGEN/AG/VAWA. Hankkeen saama tuki kokonaisuudessaan lähes 500 000 euroa. Polamkin saama rahoitusosuus on noin 77 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Jarmo Houtsonen ja tutkija Marianne Mela. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]