IMPRODOVA - Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence sisältö

IMPRODOVA – Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence

IMPRODOVA on tutkimus- ja innovaatioprojekti, jonka tavoitteena on kehittää poliisin ja muiden ensi käden toimijoiden puuttumista lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa. Projektissa tarkastellaan inhimillisiä ja sosiaalisia tekijöitä, jotka muovaavat institutionaalista puuttumista lähisuhdeväkivaltaan. Lähisuhdeväkivalta on läheisen tai entisen kumppanin toimintaa, joka aiheuttaa fyysistä, seksuaalista tai psyykkistä vahinkoa, esimerkiksi fyysistä väkivaltaa, seksuaalista pakottamista, psykologista hyväksikäyttöä ja hallitsevaa käyttäytymistä. IMPRODOVA -projektin tarkoituksena on tarjota kattavan empiirisen tutkimuksen pohjalta kokonaisvaltaisia ratkaisuja erityisesti vaikutukseltaan merkittävään lähisuhdeväkivaltaan (high impact domestic violence) puuttumiseksi.

Tutkimuksessa tarkastelu lähtee kansainvälisistä politiikkaohjelmista ja etenee lain velvoitteiden ja kansallisten suositusten kautta käytännön prosesseihin ja toimintatapoihin. Tutkimuksessa selvitetään, miten poliisi ja muut ensi käden toimijat, kuten terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, puuttuvat lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa. IMPRODOVA tuottaa suosituksia, ohjeita ja koulutusideoita Euroopan poliisiorganisaatioille, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja ottaa huomioon myös yhteistyön kolmannen sektorin merkittävien toimijoiden kanssa. Näin viranomaisten ja muiden toimijoiden puuttumista lähisuhdeväkivaltaan voidaan parantaa ja yhtenäistää. Samalla luodaan myönteinen kierre, jossa lähisuhdeväkivallasta ilmoitetaan entistä useammin poliisille sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Kesto: toukokuu 2018 – elokuu 2021

Projektikumppanit: Koordinaattori Deutsche Hochschule der Polizei (Saksa). Muut kumppanit ovat Polizei Berlin (Saksa), Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Saksa), Centre National de la Recherche Scientifique (Ranska), Centre de Recherche de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (Ranska), Vienna Centre for Societal Security (Itävalta), Bundesministerium für Inneres (Itävalta), Ministry of Internal Administration (Portugali), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Suomi), University of Maribor (Slovenia), Ministry of Interior, General Police Directorate (Slovenia), University of Glasgow (Iso-Britannia/Skotlanti), Police Scotland (Iso-Britannia/Skotlanti), FORESEE Research Group (Unkari), European Research Services GmbH (Saksa).

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma. Projektin kokonaisbudjetti on 2,9 miljoonaa euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus on noin 316 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Jarmo Houtsonen ja tutkija Marianne Mela. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

IMPRODOVA - Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence linkkilista oikea palsta