KORIS - Korruption riskisektorit sisältö

KORIS – Korruption riskisektorit

Hankkeessa tarkastellaan korruption riskisektoreita Suomessa. Riskialoja ja -toimintoja arvioidaan muun muassa kotimaisten ja kansainvälisten tilastojen, kyselyjen ja tutkimustietojen avulla. Lisäksi tarkastellaan korruptioilmiöön vaikuttamista valikoiduilla sektoreilla julkishallinnossa ja yritystoiminnassa. Korruptiolla tarkoitetaan sekä lahjontaa että muuta vastuullisen aseman väärinkäyttöä yksityiseksi eduksi.

Kesto: elokuu 2014 – maaliskuu 2015

Projektikumppanit: Vaasan yliopisto

Rahoitus: Poliisihallitus, oikeusministeriö

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Vesa Muttilainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].