MINDb4ACT sisältö

MINDb4ACT

Mapping, Identifying and Developing Skills and Opportunities in Operating Environments to Co-create Innovative, Ethical and Effective Actions to Tackle Radicalization Leading to Violent Extremism

MINDb4ACT-tutkimus- ja kehittämishankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia toimintamalleja sekä kehitetään uusia väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisemisen tukemiseksi. Hankkeessa keskitytään selvittämään väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin estämisen nykytilaa Euroopassa, systematisoimaan saatavilla olevaa tietoa ja osaamista viranomaistoiminnan ja strategisen päätöksenteon tueksi sekä vahvistamaan monialaista yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation estämisessä. Hankkeessa toteutetaan tutkimustyön lisäksi viranomaisvaihto-ohjelmia, harjoituksia, kursseja ja pilottiprojekteja. Näiden avulla hanke tuottaa suosituksia nykyisten toimintatapojen kehittämiseksi sekä käytännöllisiä ratkaisuja turvallisuusalalla toimiville sidosryhmille, loppukäyttäjille ja päätöksentekijöille.

Kesto: syyskuu 2017 – elokuu 2020 (Polamkin osallistuminen projektiin päättyi marraskuussa 2018)

Projektikumppanit: Hankkeen pääkoordinaattori on Real Instituto Elcano (Espanja). Konsortion muodostaa 18 partneria 10:stä Euroopan maasta: Suomi, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Puola, Ranska, Saksa ja Tanska. Partnereina on muun muassa viranomaisia, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, teknologiayrityksiä, kansalaisjärjestö ja vankeinhoitolaitos.

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma, kokonaisbudjetti noin 3 miljoonaa euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus noin 177 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Pirjo Jukarainen, tutkija Miia Myllylä ja erikoistutkija Kari Laitinen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. kari.m.laitinen).