RATERISK - Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarvio sisältö

RATERISK - Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarvio

Hankkeessa tehdään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallista riskiarviota tukeva tutkimus. Riskiarvio kuvaa rahanpesun ja terrorisminrahoituksen ilmenemismuotoja sekä rahoitusjärjestelmässä ja muualla yhteiskunnassa havaittuja haavoittuvuuksia. Se kattaa kaikki yhteiskunnan sektorit (yksityissektori, julkissektori ja kolmas sektori). Riskiarvion tekeminen perustuu kansainvälisiin velvoitteisiin. Riskiarviota päivitetään muutaman vuoden välein.

Kesto: toukokuu 2014 – toukokuu 2015

Projektikumppanit: Noin 20 toimivaltaista viranomaista ja rahanpesulaissa tarkoitettua valvojaa (laajennettu FATF-ryhmä) sekä elinkeinoelämän ja finanssialan järjestöjä.

Rahoitus: sisäministeriö

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Vesa Muttilainen ja tutkija Pirjo Jukarainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].