Tutkimus ja kehittäminen hero

Tutkimus ja kehittäminen

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisi­tutkimukseen erikoistunut korkeakoulu. Teemme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Tuottamaamme tietoa hyödynnetään myös poliisikoulutuksessa.

Tässä osiossa voit tutustua TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaamme.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisujen kansia lähikuvassa.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko

Uutiset

Sisältöjulkaisija

null Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava

Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava

Julkaisuajankohta 18.2.2022 14.53
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan korruption ja rahanpesun torjunta on yhä melko eriytynyttä, vaikka ilmiöt ovat selvästi kytköksissä toisiinsa. Eroja korruption torjunnassa huomattiin paitsi Pohjoismaiden myös eri viranomaisten ja yritysten välillä.

Poliisiammattikorkeakoulu selvitti erityisesti lahjontaa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Selvityksen mukaan pohjoismaisia toimijoita voidaan käyttää hyväksi korruptiivisten varojen häivyttämisessä, vaikka Pohjoismaissa esiintyy verrattain vähän näkyvää korruptiota, kuten lahjontaa. Tuomioita lahjonnasta kansainvälisessä liiketoiminnassa on vähän ja tapausten tunnistaminen on haastavaa.

Hankkeessa selvitettiin myös rahanpesun torjunnan hyvien käytäntöjen hyödyntämistä korruption torjunnassa. Selvityksessä kävi ilmi, että rahanpesulaissa mainitut ilmoitusvelvolliset ovat keskeisiä korruption tunnistajia. Erityisesti finanssi- ja taloushallinnon sektorilla on käytössä laaja valikoima keinoja väärinkäytösten torjuntaan ja havaitsemiseen. Näitä keinoja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jos korruption torjunta olisi riskiperusteisempaa ja sitä edellytettäisiin laissa selkeämmin.

Lisäksi hankkeessa muodostettiin Pohjoismaille suosituksia korruption torjunnan kehittämiseksi. Suositukset koskevat ilmiöiden torjunnan yhdenmukaistamista ja täsmentämistä, ilmoittamisen selkeyttämistä väärinkäytösepäilyissä, hallinnollisten sanktioiden ja viranomaisvalvonnan harkitsemista osana korruption torjuntaa, koulutuksen ja yhteistyön kehittämistä sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa ja oikeusministeriön tilaamassa hankkeessa tarkasteltiin korruption ja rahanpesun yhteyksiä Pohjoismaissa. Hankkeen ohjausryhmässä oli edustaja myös sisäministeriöstä ja valtionvarainministeriöstä.

TKI-linjaukset banneri

Northern police research webinar banneri