Navigointivalikko

Strategia ja laatu sisältö

Strategia ja laatu

Strategiamme antaa suuntaviivat kaikkeen toimintaamme.

Laadunhallinta on kiinteä osa johtamistamme sekä toimintaamme ja sen arviointia.

Polamkin päärakennuksen portaat.

 

Strategiamme: Tulevaisuuden turvallisuutta

Tuotamme tietoa ja osaamista sisäisen turvallisuuden asiantuntija- ja johtamistehtäviin sekä yhteiskunnan turvallisuuden kehittämiseen.

Rakennamme perustan Suomen poliisin ammattitaidolle. Olemme huipputasoinen ja arvostettu kansainvälinen turvallisuusalan korkeakoulu.

Näin saavutamme tavoitteet

Tulevaisuuteen tähtäävä toiminta

  • Seuraamme, arvioimme ja ennakoimme toimintaympäristön tilaa ja muutoksia.
  • Kehitämme teknologiaa ja monipuolisia oppimisympäristöjä.

Osaava korkeakouluyhteisö

  • Rohkaisemme jatkuvaan oppimiseen, tutkivaan työotteeseen ja kokeilukulttuuriin.
  • Varmistamme Polamkin vetovoiman työ- ja opiskelupaikkana.
  • Hyödynnämme palaute- ja arviointitietoa.

Vahvat kumppanuudet

  • Edistämme kiinteää työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä.
  • Tuemme opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta.

Yhteiskunnallinen vastuu

  • Teemme monenkeskistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä.
  • Toimimme eettisesti ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.

Näin toimimme

Oikeudenmukaisuus

Toimimme tasa-arvoisesti ja toista kunnioittaen. Koulutamme eettisesti toimivia osaajia.

Osaaminen

Edistämme osaamisen ja oman työn jatkuvaa kehittämistä. Moniammatillisuus on keskeinen voimavaramme.

Palvelu

Tunnistamme asiakkaittemme tarpeet ja toteutamme vaikuttavaa koulutusta ja tutkimusta. Tuemme koko poliisiorganisaation toimintaa.

Henkilöstön hyvinvointi

Otamme vastuuta omasta ja toistemme hyvinvoinnista. Vahvistamme yhdessä positiivista ja vuorovaikutteista korkeakouluyhteisöä.

Laatujärjestelmämme

Laatujärjestelmämme perustuu jatkuvan kehittämisen PDCA-malliin (Plan−Do−Check−Act). Sen avulla suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme sekä jäsennämme laadunhallinnan menettelytavat ja toimijat. Laadunhallinta on kiinteä osa johtamistamme sekä toimintaamme ja sen arviointia.

Voit tutustua laatujärjestelmäämme toimintakäsikirjassa, joka antaa yleiskuvan Polamkin toiminnasta ja laadunhallinnasta. Toimintakäsikirja tekee Polamkin toiminnan näkyväksi henkilökunnalle, opiskelijoille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille sekä kaikille Poliisiammattikorkeakoulusta kiinnostuneille.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on auditoinut Polamkin laatujärjestelmän ja todennut, että laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit sekä vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Kansainvälinen laatuleima on voimassa kevääseen 2024 asti.

Tutustu toimintakäsikirjaan

Auditointiraportti Karvin verkkosivuilla

Strategia videoupotus

Katso strategiamme videona:

Jos video ei avaudu, etsi se Poliisituben Poliisiksi-osiosta.

Poliisitubeen

Strategiakuva

Strategiakuva, sisältö on selitetty sivun tekstissä.

Strategia ja laatu auditointileima

Karvi auditoitu -leima.