YMRIHY sisältö

Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY)

Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY) -projekti tuottaa ympäristörikoksilla tavoiteltujen ja saatujen taloudellisten hyötyjen tilannekuvan. Lisäksi hankkeessa arvioidaan sitä, kuinka tehokkaasti ympäristörikoksilla saatua rikoshyötyä saadaan perittyä valtiolle ja paljonko hyödystä olisi mahdollista palauttaa ympäristörikostorjuntaan. Hankkeessa tuotetaan myös koulutusmateriaalia ympäristörikoskoulutuksessa hyödynnettäväksi niin poliisissa kuin laajemmin eri sidosryhmissä.

YMRIHY-projektissa on keskeistä arvioida ympäristörikoksilla tavoitellun taloudellisen hyödyn määrää niin poliisin tietoon tulleiden tapausten kuin tuomioistuimessa käsiteltyjen rikosten pohjalta. Hankkeessa analysoidaan kaikki vuosina 2013 - 2018 ympäristörikoksista annetut tuomioistuinratkaisut. Lisäksi kerätään empiiristä aineistoa esimerkiksi esitutkinnassa ilmenevistä, rikoshyödyn selvittelyä ja laskemista koskevista haasteista.

Kesto: maaliskuu 2019 – lokakuu 2020

Projektikumppani: Itä-Suomen yliopisto (hankkeen koordinaattori)

Rahoitus: Valtioneuvoston kanslia: valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 100 000 euroa, josta Polamkin osuus on noin 50 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Terhi Kankaanranta. Sähköposti on muotoa [email protected].