Kansainvälisiä malleja ja ideoita poliisin yhteiskunnalliseen viestintään

Julkaisuajankohta 9.3.2023 9.55
Uutinen

Suomen lisäksi muissakin maissa poliisi etsii tapoja tavoittaa kansalaiset viestinnän keinoin. Poliisihallinnon rakenteelliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten poliisi eri maissa vuorovaikutusta rakentaa.

Hollannissa poliisit pelaavat nuorten kanssa verkkoympäristössä ja keskustelevat pelin ohessa nuoria askarruttavista kysymyksistä. Islannin poliisi saa kansainvälistä tunnustusta sosiaalisen median valjastamisesta viranomaiskäyttöön. Skotlannin poliisi käsittelee sisäisen turvallisuuden teemoja yhdessä eri yhteisöjen kanssa.

Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa katsauksessa kartoitetaan poliisin yhteiskunnallisen viestinnän kansainvälisiä malleja. Katsaukseen on koottu esimerkkejä, joilla Hollannin, Islannin ja Skotlannin poliisi jakaa tietoa sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja tukee kansalaisten kanssa käytävää keskustelua ja vuorovaikutusta.

– Vertailumaissa poliisi aktivoi ja osallistaa monin tavoin yhteiskunnan eri toimijoita, jotta viestintään saadaan vaikuttavuutta. Poliisi tekee yhteistyötä esimerkiksi yritysten, sosiaalisen median vaikuttajien ja järjestöjen kanssa, kertoo projektipäällikkö Pirjo Jukarainen.

Hollannin poliisilla innovatiivista viestintää

Poliisin kansainvälisiä malleja kartoittavassa tutkimuksessa korostui Hollannin poliisin viestinnän ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus. Poliisi on tuottanut esimerkiksi reaaliaikaisia keskusteluohjelmia yhteistyössä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Poliisin viestinnän organisointi perustuu uutishuonemalliin, jossa strateginen suunnittelu ja aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuvat.

– Vertailumaista löytyi useita mielenkiintoisia poliisin viestinnän toimintamalleja. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitämmekin, millaisin uusin tavoin ja miksi poliisi voisi meillä Suomessakin hyödyntää hallinnon sisäisiä voimavaroja, kehittää innovatiivisia viestinnän tapoja ja hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia, toteaa tutkija Iina Sahramäki.

– Tutkimuksessa esitetyt viestinnän kehittämisehdotukset tiivistimme sähköiseen ideakirjaan, johon voit tutustua Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Katsaus "Informoi – Aktivoi – Keskustele. Esimerkkejä ja ideoita poliisin yhteiskunnalliseen viestintään" on osa VIESTI-tutkimushanketta (Poliisin yhteiskunnallisen viestinnän kansainväliset mallit ja niiden hyödyntäminen Suomessa). Hanke toteutettiin Poliisiammattikorkeakoulussa Poliisihallituksen ja sisäministeriön rahoituksella vuonna 2022.