Poliisin yhteiskunnallisen viestinnän kansainväliset mallit ja niiden hyödyntäminen Suomessa (VIESTI) sisältö

Poliisin yhteiskunnallisen viestinnän kansainväliset mallit ja niiden hyödyntäminen Suomessa (VIESTI)

Poliisin viestintä on kehittymässä yhdensuuntaisesta tiedottamisesta kohti ilmiöperusteista ja vuorovaikutteista viestintää. Poliisin on kyettävä ennakoimaan, millaiset yksittäiset tapahtumat ja pidemmän aikavälin kehityskulut herättävät erityisen paljon julkista keskustelua.

Poliisin yhteiskunnallinen viestintä -tutkimusprojektia jatkavassa VIESTI-hankkeessa toteutetaan vertaileva analyysi eurooppalaisista käytänteistä ja toimintamalleista. Vertailun pohjalta muodostetaan pilottimalli kansalaiskeskustelun ja ilmiöviestinnän tukemiseksi Suomen poliisissa. Hankkeessa tuotettua pilottimallia voidaan edelleen hyödyntää ja jatkokehittää poliisiyksiköissä.

Kesto: toukokuu 2022 – lokakuu 2022

Rahoitus: Poliisihallitus, sisäministeriö

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Pirjo Jukarainen, tutkija Iina Sahramäki. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

Tietoa hankkeen seminaarista 27.10.2022 Tapahtuma-arkisto-sivulla