Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosepäilyjen määrä kolminkertaistunut

Julkaisuajankohta 7.10.2020 18.44
Uutinen

Viime vuonna poliisin tietoon tuli hieman vähemmän viharikosepäilyjä kuin vuonna 2018, selviää Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuutta koskevasta vuosiraportista. Raportin mukaan viime vuonna kirjattiin kaikkiaan 899 rikosilmoitusta, jotka määriteltiin epäillyiksi viharikoksiksi. Määrä laski edelleen kohti vuoden 2015 kasvupiikkiä edeltänyttä pidemmän aikavälin tasoa.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa viharikokset luokiteltiin eri motiivien kautta. Edellisvuosien tapaan suurin osa vuoden 2019 viharikosilmoituksista sisälsi etniseen tai kansalliseen taustaan kohdistuvia piirteitä. Poliisi kirjasi tällaisia ilmoituksia yhteensä 650 kappaletta, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Näissä tapauksissa yleisin rikoslaji oli pahoinpitely.

Etniseen tai kansalliseen taustaan liittyvistä rikosilmoituksista yhdeksässä prosentissa asianomistajana oli romanitaustainen henkilö. Kyseisissä ilmoituksissa yleisin rikoslaji oli syrjintärikos.

Sanallisia loukkauksia, uhkauksia ja häirintää yhä enemmän

Viime vuosina muun muassa internetissä tapahtuva nöyryyttäminen, uhkailu ja solvaaminen ovat lisääntyneet ja tulleet näkyviksi ilmiöiksi. Vaikka poliisin tietoon tulleen viharikollisuuden valossa viharikosten yleisin rikoslaji on yhä pahoinpitely, tilastoissa näkyy sanallisten loukkausten, uhkausten ja häirintätapausten määrän kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Yleisimmin nämä rikosilmoitukset koskevat kunnianloukkauksia ja laittomia uhkauksia.

Huomattavaa on myös, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosepäilyjen määrä kolminkertaistui viime vuonna. Poliisi sai kaikkiaan 105 ilmoitusta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 34.

Sukupuoli-identiteettiin kohdistuvat rikosepäilyt kasvussa

Viharikosepäilyissä eniten muuttui uskontoon tai vakaumukseen kohdistuvien ilmoitusten määrä, joka väheni 14 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Hieman vajaassa puolessa tapauksista teko kohdistui islaminuskoon tai muslimeihin.

Uhrin oletettuun tai todelliseen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun kohdistuvien viharikosten yhteismäärä laski hieman edellisvuodesta. Näistä kuitenkin sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun kohdistuvia rikosepäilyjä ilmoitettiin poliisille enemmän kuin vuonna 2018. Eniten tehtiin ilmoituksia kunnianloukkauksista.

Vammaisuuteen liittyviä rikosilmoituksia oli viime vuonna vähemmän kuin sitä edeltäneenä vuonna. Vajaa puolet näistä epäillyistä rikoksista oli kunnianloukkauksia.

”Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2019” -raportti on luettavissa verkkojulkaisuna Theseuksessa.

Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella.

 
Epältyjen viharikosten määrät vuosina 2011-2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Etninen tai kansallinen tausta 788 641 710 678 991 831 813 634 650
Uskonto tai vakaumus 61 45 73 68 133 149 235 155 133
Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu 45 30 39 47 61 57 60 73 72
Vammaisuus 24 16 11 29 65 42 57 48 44
Yhteensä 918 732 833 822 1250 1079 1165 910 899

Julkaisun tiedot:
Jenita Rauta: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2019. Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 16/2020.