Polamkin laatujärjestelmä auditoidaan

Julkaisuajankohta 8.11.2023 9.57
Uutinen

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin asettama auditointiryhmä vierailee Polamkissa 8.–9.11.2023. Auditointi tarkastelee kattavasti Polamkin laatujärjestelmää sekä tuo esiin vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Auditointi perustuu Polamkin etukäteen tekemään itsearviointiin ja muihin kirjallisiin materiaaleihin sekä auditointiryhmän vierailuun. Kahden päivän vierailun aikana auditointiryhmä kuulee noin 140 henkilön näkemyksiä Polamkin laatujärjestelmästä ja sen toimivuudesta.

– Vierailun aikana auditointiryhmä tapaa haastatteluissa ja työpajoissa Polamkin ja Pelastusopiston henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Auditointi tarkastelee toimintaa eri näkökulmista ja auttaa tunnistamaan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Marko Laitinen.

Pelastusopisto on auditoinnissa mukana pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) osalta, sillä tutkinnon opiskelijat ovat Polamkin opiskelijoita, vaikka Pelastusopisto järjestää koulutuksen käytännössä.

Laadunhallinta on osa kaikkea toimintaa

Laatujärjestelmän auditointi on lakisääteinen ja yksi menetelmistä, joiden avulla Polamk arvioi ja kehittää toimintaansa.

– Auditointi haastaa meidät pohtimaan, toimiiko jokainen laatujärjestelmän osa niin kuin pitääkin vai voisimmeko vielä entisestään parantaa jotakin osa-aluetta. Karvi tekee auditoinnin kehittävän arvioinnin hengessä, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vierailuun kuuluvat työpajat voivat olla uusien oivalluksien foorumi. Saimme kahdesta edellisestä auditoinnista hyviä havaintoja esimerkiksi prosessien tehostamiseen ja onkin ilo todeta, että olemme vieneet suosituksia osaksi arkea ja oppilaitoksen toimintaa, rehtori Laitinen sanoo.

Polamkin laatujärjestelmä on kuvattu verkkosivuillamme olevassa, kaikille avoimessa toimintakäsikirjassa.

– Toimintakäsikirja tekee Polamkin toiminnan näkyväksi henkilökunnalle, opiskelijoille ja kumppaneille sekä kaikille Poliisiammattikorkeakoulusta kiinnostuneille. Käsikirja kertoo, miten suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme toimintaa jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti. Laadunhallinta on osa kaikkea toimintaamme, ei erillinen toimintatapa, toteaa laatupäällikkö Marika Puputti.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi auditoi suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmät säännöllisesti, ja hyväksytystä auditoinnista saatu laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Polamkin edellinen laatuleima on voimassa kevääseen 2024 asti. Karvi julkistaa nyt tehtävän auditoinnin tulokset helmi–maaliskuussa 2024.

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisikoulutus Tampere