Polamks kvalitetssystem auditeras

Utgivningsdatum 8.11.2023 9.57
Nyhet

Auditeringsgruppen som tillsatts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) besöker Polamk 8–9.11.2023. Auditeringen granskar Polamks kvalitetssystem på ett heltäckande sätt och lyfter fram styrkor och utvecklingsområden.

Auditeringen grundar sig på en självutvärdering som Polamk utför på förhand och på övriga skriftliga material samt på auditeringsgruppens besök. Under det två dagar långa besöket hör auditeringsgruppen cirka 140 personers åsikter om Polamks kvalitetssystem och dess funktionalitet.

– Under besöket träffar auditeringsgruppen personal, studerande och representanter för intressentgrupper vid Polamk och Räddningsinstitutet i intervjuer och workshoppar. Auditeringen granskar verksamheten ur olika synvinklar och hjälper till att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden, berättar Polisyrkeshögskolans rektor Marko Laitinen.

Räddningsinstitutet deltar i auditeringen för befälsexamen för räddningsbranschens (YH) del, eftersom examensstuderandena är studerande vid Polamk, även om Räddningsinstitutet ordnar utbildningen i praktiken.

Kvalitetshantering är en del av all verksamhet

Auditeringen av kvalitetssystemet är lagstadgad och en av de metoder med vilka Polamk utvärderar och utvecklar sin verksamhet.

– Auditeringen utmanar oss att fundera på om varje del av kvalitetssystemet fungerar som det ska eller om vi ännu kan förbättra något delområde. NCU gör auditeringen i en anda av utvecklande utvärdering, vilket innebär att till exempel workshoppar som ingår i besöket kan vara forum för nya insikter. Från de två föregående auditeringarna fick vi värdefulla insikter till exempel för att effektivisera processerna och det är ett nöje att konstatera att vi har infört rekommendationerna i vardagen och i läroanstaltens verksamhet, säger rektor Laitinen.

Polisyrkeshögskolans kvalitetssystem beskrivs i verksamhetshandboken som finns på vår webbplats och är öppen för alla.

– Verksamhetshandboken gör Polamks verksamhet synlig för personalen, de studerande och samarbetspartnerna samt för alla som är intresserade av Polisyrkeshögskolan. Handboken berättar hur vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt modellen för kontinuerlig utveckling. Kvalitetshantering är en del av all vår verksamhet, inte ett separat verksamhetssätt, konstaterar kvalitetschef Marika Puputti.

Nationella centret för utbildningsutvärdering auditerar de finländska högskolornas kvalitetssystem regelbundet och kvalitetsstämpeln efter en godkänd auditering gäller i sex år. Polisyrkeshögskolans föregående kvalitetsstämpel gäller fram till våren 2024. NCU publicerar resultaten av den auditering som nu ska utföras i februari–mars 2024.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors