Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus on toivottua vähäisempää

Julkaisuajankohta 17.12.2020 8.56
Uutinen

Poliisin liikennevalvonnalla ja liikenneturvallisuustyöllä ei ole niin paljon vaikuttavuutta kuin teoriassa voisi olla. Näin todetaan Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa tutkimuksessa "Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus: Kompleksisuuden analyysi ja kuvaus".

Yleisesti ottaen poliisin liikennevalvonta ja -turvallisuustyö ymmärretään selväpiirteiseksi, pitkäaikaiseksi ja suhteellisen paljon poliisin resursseja vaativaksi. Tutkimus nostaa kuitenkin uudella tavalla esiin tekijöitä ja suhteita, jotka tekevät kyseisestä poliisityön alueesta luultua monimutkaisempaa ja sisäisesti jopa ristivetoista.

Jo autoilun alusta saakka liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön sovittaminen osaksi muuta poliisityötä on aiheuttanut päänvaivaa.

- Poliisin liikennevalvonta ei synnytä yleistä yksimielisyyttä, kuten työ muita rikoksia ja rikollisuutta vastaan. Tieliikenteessä poliisi koetaan eri tavalla kuin muissa yhteyksissä, ja liikennevalvonta pikemminkin helposti heikentää kansalaisten luottamusta poliisiin – mahdollisesti sitä enemmän, mitä vaikuttavampaa se on. Luottamuksen hälveneminen voi edelleen heijastua kansalaisten valmiuteen tehdä yhteistyötä poliisin kanssa. Tämä puolestaan heikentää poliisin mahdollisuuksia selvittää rikoksia ja saattaa tekijät edesvastuuseen, pohtii tutkimuksen tekijä, erikoistutkija Vesa Huotari.

Huotarin mielestä pitääkin kysyä, miksi poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus on vähemmän kuin mitä se periaatteessa tai ideaalitilanteessa voisi olla. Samalla pitää pyrkiä tunnistamaan, mitkä tekijät vaikuttavat asiaan. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan tällaisia tekijöitä ovat erilaiset ristiriidat ja jännitteet esimerkiksi poliisiorganisaation, poliisi-instituution sekä lainvalvontajärjestelmän piirissä.

- Kuvaamme usein monimutkaiset asiat yksinkertaisina ja rakennamme toimintasuunnitelmamme niiden pohjalle. Poliisin liikennevalvonta- ja liikenneturvallisuustyö on kuitenkin monimutkaista ja tunnistamalla sen lisäämme sekä ymmärrystä vaikuttavuudesta että kykyämme edistää sitä.

Julkaisun tiedot:

Vesa Huotari: Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus: Kompleksisuuden analyysi ja kuvaus. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 137.